تخریب چمن های منابع طبیعی روستای تابیه نقده

گروه محیط زیست چیچست نیوز: نامه رسیده از شهروند نقده ای ( د-ر) خطاب به آقای رحمان وهاب زاده  مدیرکل محترم منابع طبیعی استان آذربایجان غربی :

 

 

 
باسمه تعالی
مدیریت محترم اداره کل منابع طبیعی استان اذربایجانغربی
با سلام و دعای خیر بر خود وظیفه دانستم که در جهت جلوگیری از تخریب و شخم چمن های روستای تابیه
از توابع شهرستان نقده علی رغم جندین بار اعلام به اداره متبوع شهرستان نقده و اعلام با شماره ۱۵۰۴ و حتی گفتگوی تلفنی مستقیم با مسوول مربوطه استان متاسفانه هیچ گونه اقدام عملی و موثر در جهت جلوگیری از تخریب صورت نگرفته و هر گونه ادعاهای اعلام شده را از طرف اداره منابع طبیعی شهرستان نقده بعنوان یک مطلع اساسا فاقد اعتبار می دانم اکنون از اداره متبوع در شهرستان نقده سوال شود در جهت اعاده چمن های شخم زده و تعرض به منابع طبیعی چه اقدامی صورت گرفته و ایا یک وجب از زمین های شخم زده شده از متصرفین رفع تصرف شده است یا نه انهم با گذشت حد اقل ده سال
افراد متصرف عبارتند از
۱- ع.. ع.. شخم چمن مشهور به ( تزه خرمن ) از سمت شرق و شمال بالغ بر نیم هکتار که دو یا سه ردیف درخت سیبی را که کاشته جزو چمن میباشند خصوصا از طرف غرب تخریب چمن را به مسیر راه اهن احداثی متصل نموده است
۲- س… م… از چمنی مشهور به ( بیوک چمن ) از سمت جنوب و غرب مساحتی بالغ بر یک هکتار حدودا طی سال های متمادی اما دریغ از جلوگیری
۳- ر… ع… از چمنی مشهور به ( کهنه خرمن) مساحتی بیش از نیم هکتار از سمت شمال
۴- ب… ع… از چمن فوق بالغ بر نیم هکتاراز سمت شمال
۵- ن… ع… از چمن فوق از قسمت جنوبی زمین متصل به چمن و از چمن بزرگ که سال های قبل یک هکتار به ادعای خود از جنگلبانی خریداری کرده و سند گرفته و باز هم قانع نشده به روال تخریب ادامه داده
حاج ص.. ع… از چمن مشهور به ( کهنه خرمن )با فضولات دامداری خود موجب نابودی چمن شده و بعد مدتی ضمیمه باغ سیب خود مینماید
۶- م… ع… از چمن مشهور به ( تزه خرمن ) از سمت شرق نزدیک به سه یا چهار هزار متر مربع به تناوب هر سال شخم زده
۷- ج ازنزدیکی منبع اب روستای تابیه شخصی بنام میرزایی نزدیک به نیم هکتار
-جهتاستحضار مدیر کل محترم جناب وهاب زاده  اینکه : اینها سوای مختصر شخمیاتی هستند که ظاهرا سنت شده که هر شخصی که در مجاورت چمن هست هر ساله مقدار جزیی را شخم و به زمین زراعی خود اضافه کنند
اینجانب بعنوان  دوست دار منابع ملی ومحیط زیست  این ها را به اطلاع رساندم سوای اینکه بلا و مصیبتی که مسیر راه اهن بر سر منابع طبیعی وارد کرده اند
امید واثق دارد که با درایت و اوامر قاطع حضرتعالی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حفظ این ثروت های ملی  اقدام قاطع و عاجل صورت گیرد

با تقدیم احترام-د.ر

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :