چهار روایت از درگیری بین ظریف و نمایندگان دلواپس

امروز بعد از صحبت های ظریف در مجلس عده ای از نمایندگان دلواپس مجلس ظریف را دوره کردند و اما بعد..

 

 

 

 

روایت های متعددی از این دعوا بین چند چهره همیشه دلواپس و وزیر ظریف دولت بیان شده
روایت اول:ظریف به ارامی و با ظرافت خاصی از پله ها پایین میاید که دلواپس به سمت وی می اید و با فریاد می گوید می خواهی همان بلایی را که سر علی مطهری اوردیم سر تو هم بیاوریم؟!می خواهی قندان کشت کنیم؟می خواهی ظریف کشت کنیم؟!
ظریف طبق معمول می خندد !

 
روایت دو:نماینده دلواپس که بدجوری فریاد می زند می گوید وای ظریف وای تو مسلمون نیستی بخدا تو تک دل منو بریدی،بخدا تو مسلمون نیستی!
ظریف می گوید برادر من اون کریم بود که مسلمون نبود و باز می خندد!

 
روایت سه:نماینده دلواپس بدجوری دلواپس است مثل گلوله به سمت ظریف می اید مشت اول را ول می کند ظریف جاخالی می دهد مشت به عباس عراقچی می خورد مشت دومی را ول می دهد باز ظریف جاخالی می دهد به تخت روانچی می خورد تا می اید مشت سوم را ول بدهد ظریف با یک اپرگاد ناک اوتش می کند و بقیه نماینده ها به نشان تشویق می ریزند وسط زمین شادی می کنند ولی تازه می فهمند سپاهان قهرمان شده است(البته این روایت مورد تایید نیست)

 
روایت چهار:نماینده همیشه دلواپس فریاد می زند چرا بلد نیستی با غربی ها درست مذاکره کنی؟!برو مذاکره کردن را از سعید جلیلی و احمدی نژاد یاد بگیر،در زمان سعید جلیلی همیشه اخبار می گفت مذاکرات رو به جلو است درست بود هر روز بیشتر از دیروز تحریم می شدیم و با همه جا قطع ارتباط کرده بودیم ولی کلی عزت داشتیم در ضمن بنده ام پی تی را قبول نداریم!
ظریف گفت برادر من ان پی تی درست است و این بار گریه کرد و در افق محو شد!

ابراهیم گراوند:گفتگونیوز

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :