اطلاعیه عضوگیری شورای صنفی سایتهای خبری اورمیه

سخنگوی  شورای صنفی سایتهای خبری از نحوه ثبت نام وعضویت دراین شورا خبرداد.

 

 

 

 

 

بگزارش چیچست نیوز: بنقل از دبیر خانۀ شورای صنفی سایتهای خبری شهرستان اورمیه ،شورای صنفی با انتشار اطلاعیه ای از ثبت نام وعضو گیری تا ۱۵ تیرماه ۹۴ خبرداد.

سلیمانی پور دبیر شورای صنفی همچنین از راه اندازی سایت خبری شورای صنفی درآینده نزدیک بنشانی  ثبت شدۀ [http://urmianews-websites.ir  ]  خبرداد .

متن اطلاعیه وفرمهای ثبت نام بشرح زیر است.

قابل توجه صاحب امتیازان سایتهای خبری شهرستان اورمیه

احتراما باستنادماده ۳ فصل دوم اساسنامه و بندهای  (۵و۲)آئین نامه داخلی مصوب ،   شورای صنفی درنظرداردبمنظور ساماندهی وارتقاء سطح توانمندی سایتهای خبری از کلیه سایتهای  خبری  فعال شهرستان اورمیه ثبت نام بعمل آورد.

الف- جهت بهره مندی از امکانات وتسهیلات شورای صنفی  متقاضیان تا ۱۵ تیرماه فرصت دارندتا نسبت به ثبت نام مقدماتی اقدام کنند.

ب- سایتهایی که نیمه فعال هستنددرصورت تمایل به  ثبت نام ،می بایست فعالیت خودرا بروز نمایندکه پس از بررسی وتایید  بروز بودن وفعالیتشان توسط هیئت رئیسه میتواننداز تسهیلات شورای صنفی برخوردارشوند.

 

ج- شرایط عمومی عضویت (تشکیل پرونده ثبت نام):

۱-تحویل تقاضای ثبت نام  درسربرگ مخصوص سایت، با امضا ومهرصاحب امتیاز به دبیرخانه شورای صنفی  فرم شماره (۱)

۲-تکمیل فرم ثبت نام اولیه (فرم شمارۀ۲ )

۳-ارسال مدارک ازطریق پست الترونیک  urmianews.websites@gmail.com ]  [: شامل تصویر کارت ملی-صفحۀ اول شناسنامه – یک قطعه عکس پرسنلی (تمام رخ) – تصویر آخرین مدرک فارغ التحصیلی ویا گواهی محل درحال تحصیل

۴- پرداخت حق عضویت سالانه ۲۰ هزارتومان (نهایتا  متقاضی باید یکماه پس از ثبت نام مبلغ معینه را به حساب شورا واریز کند)

۵- احراز صاحب امتیازی سایت خبری  الزامی است لذا ارائه  برگۀ نوبت ثبت نامی در سایت سامانۀ جامع رسانه های کشور [http://www.e-rasaneh.ir/  ] الزامی است.توضیح اینکه  سایتهایی که دفترمرکزی یا محل سکونت صاحب امتیاز درشهرستان اورمیه باشد ثبت نام بعمل خواهدآمد.

۶-باستناد تبصرۀ۳ اساسنامۀ شورای صنفی از هرسایت خبری فقط یک نفر حق ثبت نام جهت عضویت  داردوصاحب امتیاز میتواندبجای خودمدیرمسئول یا سردبیررا جهت عضویت معرفی کند.

۷-قابل توجه اعضای مجمع عمومی که درانتخابات  هیئت رئیسه شورای صنفی شرکت داشته وپرونده آنها ناقص است :لطفا جهت تکمیل پرونده باتوجه به مواردذکرشده دراطلاعیه تا ۱۵ تیرماه اقدام کنند.

شرایط اختصاصی عضویت: پس از ثبت نام  ودرصورت لزوم هنگام ثبت نام ابلاغ خواهدشد.

شماره تماس: ۰۹۳۹۳۴۱۵۵۰۲  -ساعات تماس ۱۰ الی ۱۴ و۱۷  الی ۲۰

تماس الکترونیکی: urmianews.websites@gmail.com

                                                               دبیرخانه شورای صنفی سایتهای خبری اورمیه

نمونه فرمهای ثبت نام ومدارک لازم : [ اینجا  ] 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :