فانی وفتاح پیگیرنجات کودکان روستاهای چابهاربدستِ مدیرانِ کُلِ متبوعه

گروه جامعه چیچست نیوز:درپی انتشار مطلبی باعنوان “کودکان معصوم روستای گَرمبِیت عیدفطرچشم براهِ پرویزفتاح ومسئولین”[اینجا  ] رسول پاپائی معاونت رسانه  وزیرآموزش وپرورش از دستوررسیدگی  مشکلات مطروحۀ آموزشی روستاهای یادشده درچابهارخبرداد.

 

 

 

بگزارش چیچست نیوز : درپی پیگیرهای انجام شده از وزارت اموزش وپرورش رسول پاپائی درگفتگوبا چیچست نیوز از ارسال نامه ای به شماره ۸۰۴۶۹ به مدیرکل اموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان جهت رسیدگی موضوع خبرداد. همچنین براساس وتماسها وپیگیریها ی صورت یافته بارئیس دفتر پرویزفتاح رئیس کمیته امداداکشور از بررسی وحل جدی مشکلات روستاهای بازمانده ازتحصیل ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان وبلوچستان خبرداد.

 

 

برخی میگویند یکدست صدا نداردو حل این نوع مشکلات تنها بدست خیرین عزیزمدرسه سازمیسرنیست مگربا همدلی وهمزبانی  این سه نهاد که کلیدمشترک بازشدن قفل زنگ زدۀ آیندۀ تحصیلی نامعلوم کودکان معصوم بازمانده ازتحصیل روستاهای چابهاراست.

 

میگوینداز هشت سال گذشته مدیریت زمان در چابهارایستاد ه است! 

زمانی که با درآمد بی حدوحصردلارهای نفتی  دولت پاکدست  نهضت آسفالت درشهرها وجاده ها راه افتاد حتی روستاهای چابهار محروم یک کیلو ازاین آسفالت هارا به روی خودندیدند براستی آنزمان نمایندگان دلواپس  درکجای برزخ زمانی چابهارایستاده بودند؟

سئوال اساسی که از نمایندگان دلواپس مجلس پیش روست  اینستکه آیا بهتر نبود بجای  ماهها تلاش برای استیضاح های  جناحی وباندی  ، حمایت از سیاستهای پوپولیستی دولت دهم با چندساعت تفکر عالمانه ومنتقدان از دولت همسویتان فکری به حال ۳۷هزار ملت ازتحصیل بازمانده سیستان وبلوچستان میکردید؟!

آیا برای بازسازی زلزلۀ ۸ ریشتری بازماندگان ازتحصیل این استان نهضت سوادآموزی کافی است؟

برخی از مسئولین برای توجیه بحث پراکندگی وفاصله مدارس از مرکز را مطرح میکنند! درکشوری مثل ژاپن برای مقابله با مناطق زلزله خیز خانه های متحرک وسیار میسازند چگونه است که تاکنون  مدارس سیار کانکسی جایگزین کپرهای  روستاها نمیشود ودرجایی که کوچ بواسطه شغل  برخی ازاقوام بلوچ جزو شاکله زندگیشان است بازهم مدارسی ساخته میشود که پس ازکوچ  روی دست اداره کل آموزش وپرورش کلنگی می ماند!؟ تقصیرروستائیانی که  بسبب سالها بی توجهی دولتها درتامین آموزش وپرورش رایگان به بهانه پراکنده ترین بودن  مدارس این استان از نظر مراکز تحصیلی ووفاصله بزعم مسئولینش درروستاها آیاباید از تحصیل بازبمانند.؟! عجیب نیست شهری که نام منطقه ویژه اقتصادی را یدک میکشد چنین راز سربه مهری را  درخود جای کند! شاید باندازه استان سوریه نیم نگاهی  منظورشودفاصله ۳۰ کیلومتری مدارس روستائی ازهم  سه سوته حل شود !به هرحال قابل مقایسه با  فاصله استان سوریه  با ایران که نیست؟ هست؟!

چشمهای خسته وناامید روستائیان چابهاری نمیتواند به دست کارگروه جذب کودکان بازمانده از تحصیل دوخته بماندتاازتنورآن  راهکار های عملی برای پوشش حداکثری جذب کودکان بازمانده از تحصیل نسخه بپیچند یکماه بیشتربه آغاز سال تحصیلی باقیمانده وهنوز معلمان این روستا ها تعیین نشده اند .

آقایان مسئولین برای همین مسئولیت پذیرفته اند که کارهای سخت را آسان کنند والا یک رباط رایانه ای هم میتواند پشت میز ریاست بخشنامه های خشک وبی روح وغیرکارشناسانه را با یک دستور “برابرمقررات”!!! ابلاغ واعمال کند.

چیچست نیوز: آقای فانی همه جای ایران سرای من است نه سراب من  !

فارغ ازاینکه انتقادات بیشماری  از وزیر آموزش وپرورش از سوی اغلب گروه های اجتماعی وفرهنگی با گرایشهای مختلف اعم از اصولگرایان دلواپس یا اصلاح طلبان و.. هرکدام بزعم خود که هیچیک ازنسخه های نقدپیچیده شده آنهادردی را از معضل آموزش وپرورش ومشکلات بیشمارفرهنگیان  دوا نمیکند اما میتوان ازنتیجه اقدامات وز یر فانی درهمین پرونده ساده به عملکرد وتوانایی وی بقضاوت نشست وهمچنین درباره مدیریت رئیس جدید کمیته امداد کشور  که مدعی است با اساسنامه جدید کارمیکند  دراین مورد فورست ماژور نمونه اماری گرفت وبقضاوت نشست .

حال باید دید” هاشمی “استاندار خوشفکر وپیگیر و “شهرکی”مدیرکل جدید کمیته امدا د با اساسنامۀ جدید پرویز فتاح و نخعی مدیرکل آموزش وپرورش  سیستان وبلوچستان   با نامۀ ۸۰۴۶۹  چهارم تیرماه “وزیرفانی  “باچه نوع دیپلماسی مذاکره به همزبانیی خواهندرسید که منجربه همدلی در رفع مشکلات  حاد آموزشی وپرورشی  روستای گَرم بِیت وروستاهای همجوارش درچابهار خواهدشد .گروه جامعه چیچست نیوز با جدیت پیگیر حل مشکل این هموطنان عزیزمان که بگفته رئیس جمهوردولت تدبیر پاره تن ایرانند میباشد.

چیچست نیوز: علیرضا رئیسی بانی انتشار اخبار فلاکت تحصیلی روستاهای چابهار که قبلا شماره تماسش را بعنوان جوان خیر این روستاها به مسئولین پیگیری پرونده ارائه شده مجددا به اطلاع مسئولین میرسد: ۰۹۳۰۶۴۳۶۴۰۰

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :