احساسات لطیف بعد از بازداشت چهرها

طنزهفته: آغلام

شنیدیم سردار قاسمی گفته است: از حبس فرزند آقای خاطره شادشدیم!
و در ادامه حالات مختلف وی از شنیدن خبرهای دستگیری افراد مختلف
سردار قاسمی:از بازداشت قاضی مرتضوی مرد کهریزک ناشاد شدیم!
سردار قاسمی:از حبس بقایی مرد حمام گلستان احمدی نژاد حالت سوسو بهم دست داد!
سردار قاسمی؛از بازداشت رحیمی مرد مبارزه با فساد اقتصادی حس عجیب غریبی بهم دست داد،انگار استکبار جهانی دمشق را فتح کرده!
سردار قاسمی:از احضار مشایی طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده
یه آه خداحافظ ، یه فاجعه ی ساده
خالی شدم از رویا ، حسی من و از من برد
یه سایه شبیه من…
سردار قاسمی:از حبس بابک زنجانی حس رفتن به زنجان و خریدن یک چاقوی زنجانی و آماده شدن برای جنگ تن به تن و خونین با داعش بهم دست داد!
سردار قاسمی:از بازداشت آینده احمدی نژاد هنوز حسی بهم دست نداده است اما قول می دهم وقتی بازداشت شد حسم را بگویم!

منبع :گفتگونیوز

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :