فروش اینترنتی کودکانِ به دنیا نیامده !

دلیل عدم نمایش این قسمت این است که شما لید خبر را در خبرها وارد ننموده اید

سرویس  بین الملل: گرانی وتورم وبیکاری ریشه  همه مفسده هاست . فروش کودکان بدنیانیامده ونوزادان تازه بدنیاآمده  دراینترنت هم به بازارآمد!

 

 

 

 

 

 

به گزارش چیچست نیوز  ( صبح چیچست) منابع  خبری  و خبرگزاریهای ترکیه،  از  فروش کودکانی که هنوز به دنیا نیامده اند       درسایتها وشبکه های اجتماعی  ترکیه خبردادند.

 

 

خبرتکان دهندۀ مستند امروز از خبرگزاریها وکانالهای تلویزیونی  منتشرشده حاکی از وجود باندهائی فعال در خریدو فروش کودکان ونوزادنی که هنوز به دنیا نیامده ویا تازه بدنیاآمده اند !

 

برخی کارشناسان اجتماعی ریشه اصلی ظهور اینگونه مفسده های اجتماعی خارج از کنترل را ناشی از فقرمادی وفرهنگی  ومرگ ایمان وانسانیت  دردرون  افرادی است که زاده وتولیدجوامع فقیراقتصادی است. آنها معتقدند فقرایمان ومرگ انسانیت نیز بندرت ناشی از سایرعوامل اجتماعی است واکثریت قریب باتفاق چنین رویدادها ناشی از فقرمادی وبدنبال آن محوشدن فطرت انسان بودن انسان است.

 

گفتنی است پیش ازاین درسال ۹۴ نیز اخبارتکان دهنده ای از فروش نوزادان از۴ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان درتهران گزارش شده بود   لینکهای  مرتبط : [ اینجا  ]  و    [ اینجا  ]  و  [ اینجا  ]  !

 

 

یک کارشناس جامعه شناسی نیز که خواست نامش فاش نشودبه خبرنگار ما گفت : فشار گرانی وبیکاری  کرمی است که مانندخوره هرجامعه ای را از تفکروزندگی سالم تهی می کند و سیاستهای اشتباه دولت دهم  که اغلبشان در دولت یازدهم  ادامه دارد واین ناقوس خطر از سال ۸۹  به صدا درآمده  و ریشه جامعه را آفت بردارنموده است وباسرعت  جامعه را به دره سقوط اخلاق پیش می برد.

سخت گیری پذیرش کودکان کارونوزادان عاملی دیگر در تداوم فاجعه کودک آزاری وکودک فروشی!

سخت گیری پذیرش کودکان کارونوزادان عاملی دیگر در تداوم فاجعه کودک آزاری وکودک فروشی!

 

وی درپایان گفت : ای کاش آقایانی که نگران برگزاری کنسرتهاهستندبه اندازه یک اپسیلون این نگرانیهای سیاسی وجوسازیها زنگ خطر فساداجتماعی ناشی از فسادمادی کشوررا مورد نقدوبررسی قراردهند !از کلیه فروشان بگویند،از تجاوزبه  کودکان کار،ازفروش نوزادان و…. براستی امروز ایران درکدام قله عرش وفرش ایستاده؟! علمدار قدرت جهانی است یا علمدار فقرجهانی؟

 

اگهی فروش کودکان درروز کودک (پاکستان)

اگهی فروش کودکان درروز کودک (پاکستان)

 

 

چیچست نیوز: یک کارشناس مسائل اجتماعی نیز با اشاره به ضعف و کوتاهی دولت ومسئولین نظارت بر فضای مجازی افزود : امروزه سایتهای فروشگاهی اینترنتی بیشماری درجامعه مجازی بدون هرگونه نظارت جدی فعالیت دارندومجاب نمودن این سایتها ازالزاماتی است که هرچه زودتر باید اعمال شودولی متاسفانه ظاهرا دولت ومسئولین زیربط انرژیی که برای فیلترکردن سایتهای منتقد گذاشته اندفرصت این وظیفه مهم را آزآنها گرفته است!

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :