نتایج نظرسنجیِ ” تجدیدرویکرددربرخوردبا جریان هویت طلبی”

سرویس اجتماعی: نمره منفی شهروندان  در نظرسنجی ” چگونگی برخوردبا امکان فعالیت هویت طلبان”  به مسئولین سیاسی وامنیتی

 

 

 

سئوال نظرسنجی:  بنظرشما واکنش مسئولین امنیتی آذربایجان غربی دربرابرفعالیت هویت طلبان مناسب است یا نامناسب؟

دراین نظرسنجی که از ۹ اسفند تا ۱۹ اسفند برگزارشد  اکثریت قریب باتفاق شهروندان  باسواد دراین نظرسنجی به رویکرد فعلی  مسئولین سیاسی وامنیتی دراین استان  نمره منفی دادند.

 

به گزارش سرویس جامعه صبح چیچست: این نظرسنجی که ظرف یک هفته ایام بعداز انتخابات ۷ اسفند روی خروجی سایت بمدت ده روز قرارگرفت ، ازمجموع  ۶۲۹ رای  ۶۲۷ رای به  تجدیدنظر مسئولین امنیتی وسیاسی دررویکردهای نحوه برخوردبا جریان هویت طلبی رای دادند.

همچنین دراین نظرسنجی فقط دونفر به نحوه برخورد فعلی مسئولین سیاسی وامنیت استان آذربایجان غربی درخصوص جریان هویت طلبی رایمثبت داده اند.

نتیجه نظرسنجی :

Voters-west azarbaijan2

 

 

Voters-west azarbaijan1

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :