چیچست خبرآزادشد

صبح چیچست: پایگاه مستقل خبری  “چیچست خبر” آزادشد .

 

 

به گزارش صبح چیچست، پایگاه مستقل خبری “چیچست خبر” که از ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ بدون تذکر قبلی فیلترشده بود با پیگیری مدیرمسئول این پایگاه خبری ورفع  سوتفاهمات ناشی ازنظارت کارگروه فیلترینگ سرانجام با رفع اثر وبررسی کارگروه محترم مصادیق مجرمانه امروز رفع فیلترشد.

 

چیچست رفع فیلترشد

 

گفتنی است چیچست آذر که درروز جمعه ۷ اسفندماه فیلترشده بود ،همزمان با آزادسازی چیچست خبر،  مشابه بخشی ازموارد مشموله ،سایت خبری چیچست آذرنیز رفع فیلترشد.

 

بگفته صاحب امتیاز این دوسایت به احتمال وبزودی سایت خبری چیچست خبر مجددا به فعالیت خود خواهدپرداخت وسایتهای دیگر درآن ادغام خواهندشد.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :