جلسه محرمانه حزب اعتدال وتوسعه آذربایجان غربی

سرویس سیاسی: جلسه  سرد وبی روح استانی حزب اعتدال وتوسعه که بیشتربه یک جلسه معارفه مینمودبا حضور مدعوین خصوصی   راس ساعت ۸:۵۰ بدون حضور عوامل اصلی حزب مرکزی به ریاست فتاح حسینی درخانه جوان اورمیه برگزارشد

 

 

به گزارش صبح چیچست(چیچست خبر) : به گفته نخبگان سیاسی این جلسه جلسه هم اندیشی نبودبلکه جلسه معارفه ای بودکه قبلا قبای حزب مرکزی  به تن دونفر بریده ودوخته شده بود . سرانجام حزب مرکزی اعتدال وتوسعه با انتصاب فتاح حسینی ازکوردهای تندرو سیاسی  بعنوان رئیس شورای استانی  ومیرعلی محمدی سخنگوی سابق شورای شهراورمیه را بعنوان دبیرحزب درآذربایجان غربی معرفی نمود.

 

 

این درحالیست که به نظر بسیاری از فعالان سیاسی معرفی فتاح حسینی بعنوان عضوموثر حزب دراستان بنوعی دهن کجی است به انتقادات دیگرفعالان سیاسی  آذربایجان غربی که اکثریت را داراهستندمیباشدوبا این انتصاب کلید دوقطبی کردن انتخابات آتی وتداوم تفرقه قومی زده شد.

گفتنی است حزب برای همسو نمودن برخی احزاب سیاسی عضو شورای هماهنگی اصلاحات تمام تلاش خودرا کردتا با دعوت ازآنها وحضورشان اعتبارلازم را برای این جلسه  ببخشد که موفق نگردید وجلسه انتصاباتی بدون حضور اغلب لیدرهای احزاب  ازجمله علی اکبرعسکری گردید.

گفته میشود دردعوتنامه ها موضوه هم اندیشی اعلام شده بود که برخی ازحاضرین درهنگام حضور از هدف جلسه معارفه احکام انتصابی غافلگیرشدندوبرخی ازانها اظهارداشتنددرصورتیکه مطلع میشدیم  همه چیز قبلا بریده ودوخته شده شایدهرگز درچنین جلسه ای شرکت نمی کردیم.

chichestkhabar.ir43059

جلسه درحصاری از ممنوعیت حضورخبرنگاران برگزارشد.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :