مافیای دارو اجازه دهنددانشجویان داروسازی واردبازارکارمیشوند؟

سرویس جامعه  صبح چیچست : منابع موثق خبراز افزایش فعالیت مافیای دارو درآذربایجان غربی میدهند.این سیستم درپشت پرده ضمن بفروش رساندن داروهای تاریخ مصرف گذشته ،بعلت ضعف نظارت دانشگاه علوم پزشکی کالاهای بنجل شرکتی خودرا نیز درداروخانه ها بفروش رسانده وبا تمام توان سعی دارد درکیفیت وکمیت صدور نسخه های پزشکی  برخی پزشکان  نیزدخالت ومدیریت کند.

 

 

 

 

 

گفته میشود مافیا دارو دراین استان کاررا بجائی رسانده تا برای ازصحنه به درکردن مدیران فنی داروخانه ها سیاست آموزش دیپلمه های بی اطلاع از رشته کاملا تخصصی شیمی داروئی ، بازارکار اشتغال را مسموم وبی سوادنمایدتا بتواندبه امیال شیطانی خودبسهولت دست یابد.

دانشکده داروسازی اورمیه که اولین ورودیهای خودرا درنیمسال دوم سال ۱۳۹۱ درحالی جذب کرد طبق معمول ومرسوم اغلب دانشکده های تازه تاسیس اولین ورودیها با همه کمبودها ساختندو اکنون که ترم ۷ را پشت سرگذاشته اند برای ورودبه بازارکارچشم امید به پایان ترم ۸ دوخته اندتا اگرسلایق مسئولین درمدیریتها دخیل نشونددردی ماه امسال گواهی قائم مقامی داروخانه هارا دریافت کنندب

 

آیا   دانشکده های داروسازی ساری، تبریز،اصفهان نسبت به  اورمیه تافته جدابافته اند؟

آیا دکترآقازاده درباره دانشجویان ۱۶۰ واحدی داروسازی جهت ورودبه بازارکار بقول خودعمل خواهدکرد؟

آیا جایگزین کردن دیپلمه های نسخه خوان بجای دانشجویان داروسازی قانونیست؟

 

univercity-urmia

 

 

به گزارش صبح چیچست :  بدنبال پی گیریهای مستمرومکرر گروه دانشجوئی واجتماعی صبح چیچست درباره موضوع درخواست اعتراضی دانشجویان دانشکده  داروسازی اورمیه که یکسال پیش تسلیم دکترآقازاده ومعاون استاندار(نادرصفرزاده) شده بود سئوالاتی را دردوبخش طی تماسهای مکرر با آقای دکترافشانی مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و رئیس دفتر دکترآقازاده  ،بخش اول سئوالات خبرنگار مارا  به حوزه معاونت آموزشی سرکارخانم دکتر   مخدومی رهنمون شدندکه  پاسخهای ایشان تقدیم مخاطبین ودانشجویان عزیزتقدیم می کنیم.

 

d-r-misses-makhdoomi-kh

مصاحبه اختصاصی با سرکارخانم دکترخدیجه مخدومی  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی :

 

 

صبح چیچست : همانطورکه اطلاع دارید  دانشجویان  ورودی اول دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده داروسازی  اورمیه درسال ماضی طی نامه ای اعتراضی اعلام کرده بودند عدم ارائه درس فارماکولوژی ۱ موجب عقب افتادن سایردروس تخصصی ونهایتا صدور دیر هنگام  گواهی اشتغال بکاربعنوان مدیرفنی داروخانه خواهدشد که دکترآقازاده بعلت این اشتباه معاون آموزشی سابق دانشکده داروسازی ، درپاسخ قول داده بودندپس ازپاس شدن ۱۴۰ واحدی دروس این دانشجویان هیچگونه خدشه ای  درصدورگواهی  اشتغال آنها رخ نخواهدداداما ازقرارمعلوم نه تنها با پایان  ۱۴۰ واحد این دانشجویان دانشکده ازصدورگواهی امتناع ورزیده گفته میشود با پایان ۱۶۰ واحدی هم دانشکده قصدندارد این گواهی را صادرنماید؟ و  چرا درس  فارماکولوژی ۱ بموقع ارائه نشده  وبه اعتراض دانشجویان توجه نشده است؟که همین مورد هم موجب عقب  افتادن نحوه پاس شدن دروس  همنیازیا پیش نیاز دانشجوئی گردیده است  دراینمورد چه توضیحی دارید؟

 

 

خانم دکترمخدومی : ”  بنام خدا  ”  ضمن پوزش مجدد ازتاخیردر ارائه پاسخ به دلیل همزمانی با ایام طراحی سوالات بورد تخصصی کشور، همانطور که استحضار دارید دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال ۱۳۹۱ افتخار تربیت دانشجو در رشته داروسازی را داراست. در طی این مدت با توجه به ناکافی بودن زیر ساخت های مناسب و اولیه، کلیه مسئولین در هر دوره جهت اصلاح این نقیصه به طور جدی کوشیده اند و در طی دو سال اخیر نیز دانشگاه نگاه و رویکرد ویژه ای به این دانشکده در جمیع جهات ( جذب هیات علمی ، تجهیز آزمایشگاه ها وحق تمام وقتی اعضای محترم هیات علمی ، تامین فضای فیزیکی و ….) داشته است . خوشبختانه دانشجویان بسیار توانمندی در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند  که نتایح آزمون های علوم پایه گواه این ادعا است. دانشجویانی که لایق داشتن بهترین امکانات و شرایط برای تحصیل می باشند. اما انتظار می رود که ضمن پیگیری امورات آموزشی خود، کمی هم واقع بین باشند و بیشتر بر کیفیت آموزش خود اصرار داشته باشند تا ورود سریع به بازار کار که در هر رشته ای این صلاحیت تعریف خاص خود را دارد و تائید احراز صلاحیت به عهده مراجع ذیصلاح می باشد.

 

صبح چیچست:  با توجه  باینکه دراغلب  دانشکده های  داروسازی کشور اصفهان -تبریز وساری  دانشجویان ۱۴۰  واحدی بلااستثنا با صدورگواهی قائم مقامی داروخانه برای دانشجویان دارو آنها  واردبازارکارمیشوند دانشگاه علوم  پزشکی اورمیه براساس چه استدلالی  مانع این حق  دانشجو یان اورمیه که ترم ۷ را با ۱۴۰ واحدگذرانده اندمیشوند؟

 

 

خانم دکترمخدومی : در تمام دانشکده های داروسازی کشور گذراندن دروس ” دارو درمان ۱ ” و ” کارآموزی داروخانه ۱ ”  علاوه بر گذراندن ۱۴۰ واحد از شروط اولیه برای معرفی قائم مقامی است . درس دارو درمان ۱ در دانشگاه مشهد در ترم ۸ ، در دانشگاه شهید بهشتی در ترم ۹ ، و در دانشگاه زنجان نیز در ترم ۸ ارائه می شود. در تمامی این دانشگاهها گذراندن واحد کارآموزی در داروخانه نیز برای معرفی برای قائم مقامی الزامی است.

درباره اشتغال بکار دانشجویان داروی ترم ۸  (اولین مقطع ورودی دانشکده داروسازی اورمیه ) خوشبختانه تاخیر زیادی، در برنامه  دانشجویان عزیز ما در ورودی اول وجود نداشته است ویقینا با توجه به تعیین تکلیف اخیرداروخانه مدل  آموزشی دانشگاه برای دانشکده داروسازی ، و ارائه واحد درسی دارو درمان ۲ ، مشکل صددرصدمرتفع شده ودرپایان ترم گواهی قائم مقامی این عزیزان صادرخواهدشد.

 

 

 

خانم دکترمخدومی : موضوع قائم مقامی داروخانه برای دانشجویان داروسازی ، موضوعی مصوب و آئین نامه ای است. برابر مصوبات، بعد از گذراندن حداقل ۱۴۰ واحد درسی و همچنین دروس دارو درمان ۱ و کارآموزی ، با درخواست دانشجو ، بعد از تائید دانشکده به معاونت غذا و دارو دانشگاه معرفی و پس از تائید در درجه اول به داروخانه های دانشگاه و سپس به سایر داروخانه ها معرفی می شوند. برابر آئین نامه حق قائم مقامی فقط برای یک دوره ۶ ماهه در یک سال است ،آنهم به شرطی که دانشجو به طور همزمان  درس دیگری نداشته باشد اعطا می شود.

 

 

 

صبح چیچست : اینکه گفته میشود معاون اموزشی  سابق دانشکده که  اظهارنموده  ما مایل نیستیم  دانشجوزودتر واردبازارکارشود چون  کمتربه خواندن درس  اهمیت میدهد صحت دارد؟واینکه  میخواهندپس ازگذراندن  ۱۸۰ واحد  گواهی  صادرکننددرحالیکه قانون ۱۸۰ واحدی  برای ورودیهای بعدیست نظرتان چیست ؟ بعبارتی   اگر بفرض  قانون تاکیدداشته باشد که بدون  پاس نمودن درس کاراموزی علی  رغم پاس شدن ۱۴۰ واحددرسی گواهی به  انجمن صادرنمیشود چرا دانشکده این  درس را بموقع  ارائه نداده وحتی درترم تابستانی  امسال هم تعمدا امتناع ورزیده  است؟

 

خانم دکترمخدومی : ارائه واحد های درسی در هر ترم تاکنون پا به پای پیشرفت شرایط زمینه ای دانشکده صورت گرفته  و به همین دلیل ارائه سایر واحد ها نیز در مواردی تابع شرایط دانشکده ت؛ییر کرده است.  البته با برنامه ریزی مسئولین محترم دانشکده وقفه ای در امر آموزش دانشجویان عزیز ایجاد نشده است و تمام تلاش به فراغت از تحصیل به موقع دانشجویان بوده است . بدیهی است که با توجه مشکلات عدیده ای که در برنامه ریزی دانشکده وجود دارد ، ارائه واحد درسی برای فرد یا افراد خاص هیچ جایی ندارد.

 

صبح چیچست:   اگر بفرض  قانون تاکیدداشته باشد که بدون  پاس نمودن درس کاراموزی علی  رغم پاس شدن ۱۴۰ واحددرسی گواهی به  انجمن صادرنمیشود چرا دانشکده این  درس را بموقع  ارائه نداده وحتی درترم تابستانی  امسال هم تعمدا امتناع ورزیده  است؟ به هرحال اشتغال این قشر بمصلحت ترازبکارگیری  دیپلمه های نسخه خوان نیست؟

 

خانم دکترمخدومی : مسئول فنی داروخانه داروسازی هست که پروانه داروسازی و کارت نظام داروسازی دارد و مجاز است که نسخه را تائید و امضا نماید. اما قائم مقام داروخانه فردی است که نه هنوز داروساز است و نه کارت نظام داروسازی دارد . فقط حق رد کردن نسخه را بدون اجازه امضای پشت نسخه و تائید آن را دارد. داروسازان داروخانه دار، در زمانی از دانشجویان داروسازی به عنوان قائم مقام استفاده   می کنند که در داروخانه حضور ندارند و این امر موید آن است که ضروری است که دانشجو با حداقل آمادگی علمی مورد نیاز این وظیفه را که شامل طی دوره های کارآموزی است ، به این امر وارد شود. مثال واضح آن دانشجویان پزشکی هستند که حتی تا پایان دوره کارورزی خود نیز اجازه طبابت ندارند و فقط زمانی این مجوز به آنها داده می شود که دانش و مهارت کافی را پس ازفراغت تحصیل در مقطع پزشکی عمومی کسب نموده باشند.

 

 

صبح چیچست: اگر عدم  گذراندن درس کاراموزی ملاک عدم  صدورگواهی بوده چرا  دکترآقازاده پارسال اعلام نموده  تاثیری درصدورگواهی نداردوپس  ازگذراندن ۱۴۰ واحد  گواهی صادرخواهدشد؟

 

 

در نهایت حوزه آموزش دانشگاه در تلاش برای به حداقل رساندن مشکلات آموزشی تمام دانشجویان بخصوص دانشجویان دانشکده های جدید التاسیس می باشد و وظیفه پاسخگویی دارد. لذا استناد به فرمایشات ریاست محترم دانشگاه  جهت زیر سوال بردن تمام پیگیری مجدانه ایشان در رفع مشکلات تمامی معاونت ها بخصوص حوزه آموزش کمی به دور از انصاف می باشد. امیدوارم که با تسریع امور هم شرایط بهتر آموزشی برای دانشجویان عزیز فراهم شود و هم امکان حضور آنان در جامعه و دستیابی به حق قائم مقامی حاصل گردد. این آرزوی تمام مسئولین دانشکده  و دانشگاه است.

 

صبح چیچست: منابع موثق خبراز آموزش نسخه خوانی دربرخی موسسات خصوصی به  دیپلمه هاوبکارگیری آنها می دهند این درحالیست که برای قائم مقامی دانشجویانی که از ۱۱ ترمشان ۸ ترم پاس کرده اند بحث قانون بمیان آورده میشود پس قانون نظارت بر اینگونه موسسات وبکارگیریها چه میشود ؟

…وپاسخ به سئوال پایانی را خانم دکترمرتبط با حوزه خودندانسته مقررشداز حوزه معاونت درمان پیگیری شود/

 

 

 

صبح چیچست: دربخش بعدی گزارش وضعیت درمان بیماران خاص به وضعیت مافیای دارو ودرمان بیشترخواهیم پرداخت.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :