یادآوری بحران ۸۸ مصداق دوقطبی سازی نیست؟

 

سرویس سیاسی، «محمد توکلی» در یادداشتی برای صبح چیچست  نوشت:

 

 

 

 

 

عده‌ای از تریبون داران عادت کرده‌اند در هر وقت و هر موضوع با ربط و بی ربطی وقایع ۸۸ را پیش بکشند و به آنان که تریبونی برای دفاع از خود ندارند نیشی بزنند. با اینکه تا چه حد این رفتار منصفانه است یا خیر یا اینکه تا چه حد حرف‌هایی که زده می‌شود منطبق بر واقعیت است خیر کاری نداریم؛ همه‌ی حرف این است که آیا چنین یادآوری‌های یک طرفه‌ای مصداقی از دوقطبی سازی نهی شده توسط رهبری نیست؟

 

کیست که نداند انتخابات ۸۸ به واسطه‌ی اشتباهاتی که از هر دو سو رخ داد جامعه را شقه شقه و دوقطبی کرد؟ هنگامی که برخی بخشی از آن وقایع را به شکل یک طرفه و گاه ناقص و همراه با جعلیاتی بیان می‌کنند نتیجه‌ی طبیعی‌اش یادآوری آن وقایع برای عده‌ای است که در آن ماجرا متحمل آسیب‌های روحی، مالی و جانی شده‌اند و جز آن که کینه‌ها را افزایش دهد حاصلی ندارد.

 

آری، اگر این یادآوری‌ها به نیت عبرت از تاریخ بود آنگاه می‌شد آن را امری ممدوح و بسیار مفید دانست اما چنین نیتی ملزوماتی دارد که از آن جمله بیان همه‌ی حقیقت و ایجاد فضایی برای بیان نگاه دیگر است که در قاموس فکری آنان که عادت به یادآوری ۸۸ دارند چنین مفاهیمی معنا نشده است.

 

این خوانش یک طرفه از آن واقعه‌ی ناگوار نتیجه‌ای جز افزایش نقار در جامعه و احیای دوقطبی‌هایی که به واسطه‌ی آن انتخابات و البته حواشی پیش و پس از آن رخ داد نخواهد داشت و از آنان که ادعای ولایتمداری‌شان گوش فلک را کر کرده است انتظار است که خودشان دوقطبی سازی‌های جدیدی را خلق نکنند.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :