کارت زرداستاندار اذربایجان غربی به بانک های استان!

سرویس جامعه واقتصاد: سعادت استاندار اذربایجان غربی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با انتقاد از روند همکاری بانک ها با این کارگروه هشدار داد اگر بانک ها به دستور العمل بانک مرکزی عمل نکنند برخورد خواهد شد.
وی گفت : جای تعجب است که بانک های اذربایجان غربی چرا نمی خواهند همکاری کنند ؟!!
  سعادت ادامه داد : این همه بیت المال و اعتبار در اختیار بانک هاست ولی چرا بی تفاوتی نسبت به حوزه تولید استان انجام می گیرد خود جای تاسف است.
  وی با بیان اینکه کجای اقتصاد مقاومتی و دستور العمل بانک مرکزی نوشته که شما با وجود بدهی معوق و چک برگشتی به واحدهای تولیدی معرفی شده تسهیلات ندهید ؟! خاطرنشان ساخت : اذربایجان غربی اخرین استان در بخش تسهیلات اعتباری کارگروه و اقتصاد مقاومتی است و از همین تریبون هشدار می دهم اگر این مشکل و موانع مرتفع نگردد به شدت برخورد خواهد شد.
 bank-saadat
 استاندار اذربایجان غربی ضمن نارضایتی از عملکرد بانک های استان هشدار داد : اگر بانک ها تعیین تکلیف نکنند  مجبوریم مدیرانش را به دادگاه معرفی کنیم.
وی گفت : متاسفانه بانک ها حتی جرات برخورد و کنترل و نظارت بر کارشناسان و زیرمجموعه خود را هم ندارند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :