حواشی خبرسرقت چمدانهای مسافرین فرودگاه امام خمینی  !

سرویس جامعه چیچست نیوز(صبح چیچست):   خبر سرقت از چمدان های مسافرین متعلق به تاریخ بهمن ۱۳۹۴ است که ۱۶ نفرازکارکنان فرودگاه دستگیرشده اند.

 

 

 

 

 

درکانال قیزمیز خبرمجددا بدون ذکرتاریخ وقوع  اخیرا منتشرشده است.

پیش ازاین نیز درسایت [  انتخاب   ]و   [خبرگزاری ایرنا ]  این سرقت را ازسوی  برخی مسافرین به شرکت ترکیش ایرلاین نسبت داده بودند که با پیگیری هوشمندانه نیروی انتظامی فرودگاه ها ،سارقین تهرانی ازآب درامدند.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :