روزی به نام کوروش در هیچ تقویم داخلی یا بین المللی وجود ندارد!

7آبان تولدجعلی برای کوروش جنایتکار

سرویس فرهنگ وتاریخ:   اولین بار در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ ادعای روز جهانی کوروش توسط یک روزنامه‌نگار تاریخ‌نویس در یکی از روزنامه های کشور اعلام شد.

 

 

 

 

 

سایت “بهارنیوز ” که خودرا به جریان  اصلاح طلبی نسبت  که کوروش را دربوق می گذاردوطبق معمول به اسنادجعلی یهود برای تایید کوروش متوسل میشود!

این ادعا حاصل یک سوتفاهم برای وی بود! در هیچ جای تاریخ اشاره‌ای به اینکه روز ۷ آبان یا ۲۹ اکتبر ارتباطی با کوروش هخامنشی داشته باشد، نشده است!

http://old.sharghdaily.ir/news/90/08/07/15417.html

در سایت رسمی سازمان ملل متحد (United Nations) و در لیست روزهای جهانی ثبت شده (International Days) ، در ماه اکتبر و سایر ماهها چنین روزی مشاهده نمی شود!

http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/#Oct

 

حتی در سایت رسمی سازمان یونسکو (Unesco) و در لیست روزهای جهانی آن نیز چنین روزی وجود ندارد!

http://en.unesco.org/celebrations/international-days

http://www.adyannet.com/fa/news/11527

روز جهانی کوروش  دروغی بزرگ !

امروز  باز پان ایرانیست ها، از کوروش  می گویند، با چسبیدن به این نوع تاریخ سازی های تحریفی وجعلی ، کدام از مشکلات  امروز  ایرانی  را که  سخت در معرض تهدید است، حل خواهد کرد!؟

 

تاریخ ایران سرشار از حماسه ها، جوانمردیها و حق طلبی های مردان بزرگیست که برای بزرگداشت تاریخ چنین کشوری نیاز به جعل و دروغ نیست!

 

مطالب مرتبط :

روزی به نام کوروش در هیچ تقویم داخلی یا بین المللی وجود ندارد!

http://chichestnews.ir/?p=18828

انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

http://chichestnews.ir/?p=21453

آنا تومروس آذربایجانی، فرشته مرگ کوروش:

http://chichestnews.ir/?p=21485

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :