اعتراض قاضی پور به  رشدقارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای کوروش+فیلم

سرویس اجتماعی : فارغ از بکاربردن ادبیات نامناسب یک نماینده مجلس دراعتراض به رشدقارچ گونه  فروشگاه های  زنجیره ای  وی با  انتقاد از عملکرد مجمع امورصنفی ومسئولین کشور،  به مردم حوزه منتخب خود قول پیگیری داد.

 

 

 

 

قاضی پور درمیان جمعی از اصناف  وهوادارانش با اشاره به افزایش روزافزون فروشگاه های زنجیره ای کوروش  آنهم با جایگزینی  کوروش بجای قدس  افزود مجامع امورصنفی هرشهرستان مستقل کارمی کنند ونباید تابع  وتحت تاثیر تجار پایتخت نشین باشند.

 

وی ذرپایان اظهارداشت ازمسئولین این موارد را پیگیری خواهدنمود و درصورتیکه قانع شودبه معترضین پاسخ خواهدداد واگر نتوانندقانعش کنند اقدامات قانونی خودرا انجام خواهدداد.

گفتنی است  افزایش روزافزون فروشگاه های زنجیره ای قدس سابق (کوروش) موجبات ورشکستگی بسیاری از خرده فروشان محلات در شهرستان اورمیه گشته است.

 

دراین میان  یکی ازراکدترین مجامع رسمی درشهرستان اورمیه که مجمع امورصنفی را یدک میکشد  وبهکبریت بی خطر معروف است هیچگونه سیاستگذاری مدونی درراستای تولیدملی واقتصادمقاومتی  ندارد اما تا از مسئولینش سئوالی شود پرمدعاترین افرادندکه  ادعای ذوب درولایت فقیه ورهبری را دارند!

 

 

گفتنی است فروشگاه های زنجیره ای کوروش که بعدازپیروزی انقلاب اسلامی  بانام جدید قدس دراختیاربنیادمستضعفان قرارگرفته بود که با واگذاری آنها به اشخاص مجددا بانام کوروش فعالیت میکنند.

 

انچه که مهم است ومسئولین فرهنگی ازآن غافلند عمق فاجعه افزایش هجمه هویت سازان ملی ازکوروش علیه هویت دینی کشوراست. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی  نه تنها مسئولین فرهنگی نتوانستند ویا نخواستندبرای هویتهای سه گانه (ملی -دینی-علمی ) منشوری تهیه کنندتا تاریخ  جنگ هویتها تکرارنشود بلکه محمود احمدی نژاد ودارو دسته وابسته جریان انحرافی اش آنقدرکوروش بازی درآوردند و برسرهویت دینی چماقش کردند که امروز  پان ایرانیستها ونژادپرستان کوروش پرست بیماری افراطی هویت سازی کوروش علیه دین را درمسیر خط اسرائیل هموارترعلیه انقلاب بکارمی برند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انچه که مهم است ومسئولین فرهنگی ازآن غافلند عمق فاجعه افزایش هجمه هویت سازان ملی ازکوروش علیه هویت دینی کشوراست.

  • کد خبر : 19034
  • تاریخ : دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵
  • ساعت : ۱۲:۲۱

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :