اطلاعیه پذیرش خبرنگارافتخاری

چیچست نیوز(صبح چیچست ) دارای مجوز رسمی ازوزارت فرهنگ خبرنگارافتخاری می پذیرد. سابقه کار برای خبرنگاران افتخاری داده خواهدشد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :