کلاه گشاد مسکن مهردولتِ دهم ویازدهم، برسرملت فقیرآذربایجان غربی!

اولین وآخرین استمداد اعضای مسکن مهر ازاستاندار ونمایندگان مجلس ....

سرویس جامعه چیچست نیوز(صبح چیچست): دولت ومجلس دروغ می گوید یا میترسد به معضل مسکن مهر ورود کند!؟ وام نزولخوری بانک  مسکن باتلاقی پیش پای  خانواده های فقیر عضو مسکن مهرو وبی توجهی دولتها درعین بی مهری

 

 

باتلاق مهریا مسکن مهرمسئله اینست.

واحدهای مسکونی مسکن مهرگلشهر۲ درشهرستان اورمیه  بیست میلیون گرانترازقیمت تمام شده به ملت قالب میشود!

دولت دهم با طراحی وساخت  “شهر فقرا ” کلاهی گشادی برسر  بیش ازدومیلیون خانوار گذاشته که نه راه پس دارند نه راه پیش!

مسکن مهری که قراربودیکساله تمام شود درتعاونی مسکن مهر درهمان اول ثبت نام که آن خواهرشهید وناشنوا با همسرناشنوایش ثبت نام میکردندمدیرعامل تعاونی سپاه عوردداد ۳۶ میلیون تومان داری اومدی!؟ براتون حداکثر ۳۶ میلیون نقدبا وام ۲۵ میلیونی آب میخوره! سال بعد گفت بیش از۵۰ میلیون وتحویل نداد سال بعدوسالهای بعد امروز ۷۷ میلیون پول زور گرفته اند۴۸ میلیون هم وام با اقساط ۴۰۰ هزارتومانی! می گویندبیا تقسیط وشاید ۸ ماه دیگر واحدت را نصف ونیمه کاره تحویلت دادیم.

درمسکن مهر تحت عملیات ساخت تعاونی مسکن مهر سپاه پاسداران آذربایجان غربی در گلشهر۲ هرعضو ۷۷ میلیون به بالا سهم نقد پرداخته و۳۰ میلیون وام با سررسید ۱۵ ساله! نه ۳۰ ساله گه سرجمع باید اعضا هرکدام  ۴۸ میلیون درعوض آن ۳۰میلیون تومان نزولی بانک مسکن  با اقساط کمرشکن وضد فقیر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی  بپردازند!  قیمت تمام شده یک واحدمسکونی  حداقل ۱۲۰ میلیون تومان است این درحالیست که درمرکز شهر نمونه همان واحد با همان مساحت وزیربنا وامکانات وخدمات کامل ، بیست میلیون پایین ترازآن بفروش میرسد!

چشم بانکهای دولتی روشن با وامهای نزولی!

کلاه گشاد به ارث رسیده ازدولت دهم  وحالیه دولت یازدهم که  توپ  ناتوانی ازرفع معضلات مسکن مهر را به زمین دولت پوپولیست احمدی نژاد شوت می کنددریغ از یک راهکاربرای نجات مغروقین درباتلاق مهر!

 

 

این درحالیست  که  طی سه سال اخیر دولت مدعی  امید مطابق قانون اساسی نه تنها تدبیری برای خانه‌دار کردن مردم نداشته است بلکه وزیر راه و شهرسازی ناکارامددولت یازده بجای حل مشکل وام مسکن وتبدیل ۱۵ سال به ۳۰ ساله اقساط بازگشت  بعنوان تنهاراه خروج ازبحران باتلاق مسکن مهر،  با شوت کردن توپ ندانم کاری خود به زمین دولت قبل ، اززیر مسئولیت خودشانه خالی نموده  انگارکه نه انگار بانک مسکن نزولخور دولت یازده همان بانک مسکن  دولت دهم نیست که ۳۰ میلیون وام  با بهره نزولی میدهد آنهم با سررسید ۱۵ ساله واقساط ۳۴۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی  !؟ وهیچگونه قدمی برای نجات ملت از این باتلاق  انسان خور برنداشته است.

 

 

chichestnews-933377

حقیقت پشت پرده باتلاق مهر دولت مهرورز پوپولیست قبل !

مسکن فقط “ساختمان” است، تفکری که مخرب بود چیزی به‌نام سکونتگاه لوازمی دارد که باید طراحان مسکن مهر آن را می‌دیدند که ندیدند،طراحان کوته فکر واحمق طرح مسکن مهر فکر می‌کردند مسکن یعنی ساختمان فیزیکی ودیگرهیچ!

واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر، عدم پیش بینی وتامین پیش ازشروع ساخت مسکن در خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه و فضای سبز ، ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن مهر و گاهی پایین بودن کیفیت ساخت و سازها، عدم نصب انشعابات آب برق، گاز و فاضلاب و همچنین عدم توجه به ظرفیت جمعیت پذیری و جمعیت موجود شهرهایی که در آن مسکن مهر پیش بینی شد از جمله ایرادها در اجرای این طرح بوده است.

chichestnews-93420

 

اکنون جالب توجه اینست که تعاونی مسکن مهر سپاه  که باید الگوی همه مسکن سازان باشد حرف زور خودرا همچنان برکرسی نشانده وکسی را یارای پرسش نیست حتی همین استاندارهم میترسد پا به فاز ۲ گلشهر۲ این تعاونی بگذارد وببینداعضایی که سرموعد خوش حسابی نموده بموقع تمامی  سهم خودرا پرداخته اند اکنون بدون آماده شدن واحدهایشان بزور دعوت به قسط بندی وام نزولی بانک مسکن دعوت میشوندوبدبختی یکی دوتا نیست که!  بانک مسکن سوددوران مشارکت وحق بیمه خودرا دوبله وسوبله بالای وامهای ۳۰ میلیونی کشیده وبا تبانی شرکت تعاونی ها قبل از تحویل واحد اقدام به فشاربراعضا برای قسط بندی نموده اند. یعنی اعضای بدبخت باید قبل  ازتحویل واحد باید ۸ تا ده ماه قسط ۳۵۰ هزارتومانی بدهند تا اگر آب وگاز وبرق وآسفالت کشیده شد کلید شکسته خانه خودرا تحویل بگیرند.

chichestnews-93422

 

مجلس ودولت دروغ می گویندیا می ترسندوارد مقوله حل معضل مسکن بی مهری شوند!

وظیفه اصل ۹۰ قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است!  بنابراین مجلس علارغم اینکه دراین چندسال عملا وعلنا درجریان اعتراض وشکایات عموم مردم درباره مسکن مهرقرارگرفته چه کاری برای ملت نموده است؟ کدام مشکل مسکن مهررا گشوده است ؟!

 

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ، در پاسخ به این سؤال که اگر پروژه مسکن مهر در سال آینده به اتمام نرسد، آیا مجلس ورود خواهد کرد؟  بعداز مرگ سهراب !می گوید بله منبعدورود خواهدکرد!!!

گفتنی است   از مجموع ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار مسکن مهر یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و یک میلیون و۳۱۵ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است،

همچنین بانک مسکن از پرداخت  ۸۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهرعدول نموده است. براستی وقتی دومیلیون خانوار فقیر را به این روز انداخته اند آیا اختلاسهای میلیاردی بُرد تولیدیاس عمومی اش بیشتراست یا عدول دولتها درانجام خدمات وخدمتگزاری منت گذارازجمله باتلاق مهر! کدامشان بی اعتمادی عمومی  بیشتری تولیدمی کنند؟

 

 

chichestnewswestazarbaijan

 

اولین وآخرین استمداد اعضای مسکن مهر ازاستاندارونمایندگان مجلس 

درپایان جمع کثیری از اعضای مسکن مهر از خبرنگار چیچست نیوز دراورمیه خواستند استاندار حداقل دوکارانجام دهد تا ملت از بخشی از این فلاکت خلاص شوند۱- وامهای نزولی بانک مسکن را از ۱۵ سال به ۳۰ سال تغییردهند.۲- محل خیابان منتهی به فاز۲ گلشهر۲ را با تخصیص وتزریق اعتباراختصاصی از وزارت راه وکشوربه شهرداری آسفالت کنند.

یک عضو مسکن مهر ازمددجویان بهزیستی هم گفت: 

طرح مسکن مهر هرچه بوده، درست یا غلط، الآن به جایی رسیده که راه برگشت ندارد و باید هر جوری است به کمک دولت به اتمام برسد. حالا کالبدشکافی قضیه و دنبال مقصر گشتن و متقاضیان درمانده را هدف فشارهای روحی روانی قرار دادن دردی را درمان نمی‌کند. فقیری که میتوانسط قسط ۴۰۰ هزارتومانی بپردازد درمسکن مهر چه غلطی میکند!

 

مطالب مرتبط :

پشت پرده زدوبندهای مسکن مهرآذربایجان غربی! 

 

پشت پرده اعتراضات امروز اعضای تعاونی مسکن مهر+فیلم

 

تسهیلات مسکن مهر معلولین هم پشت دروازه تحویل سال  بازماند

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :