پشت پرده اعتراضات ۲۴ آبان اعضای تعاونی مسکن مهر استان آذربایجان غربی

درپی توزیع گزینشی برگه های آراء انتخابات هیئت مدیره جلسه به اعتراض وضرب وشتم اعضا کشیدو…

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :