پشت پرده زدوبندهای مسکن مهرآذربایجان غربی!

کسی را یارای مقاومت دربرابر تهدیدات تعاونی سپاه نیست. قراربود خانه های مسکن مهر واقع درفاز۲ گلشهررا حداکثربقیمت ۳۶ میلیون تومان سهم متقاضیان عضو با وام ۲۰ میلیون تومانی درپایان سال ۱۳۹۲ تحویل دهند…

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :