تبعیض در سازمان بهزیستی آذربایجان غربی !؟

بی توجهی استاندارآذربایجان غربی به استمدادنامه معلول سرطانی (خواهرشهید) وبایگانی پرونده وی دراتاق دکترآقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی

سرویس اجتماعی چیچست نیوز: امتناع پرداخت هزینه های درمان معلولین سرطانی درسازمان بهزیستی آذربایجان غربی!

 

 

تبعیض درسازمان بهزیستی کشور!؟

بایگانی پرونده های درخواست بررسی وپرداخت هزینه های درمان معلولین درکمیسیون بهداشت سازمان بهزیستی آذربایجان غربی وسردواندن معلولین سرطانی!

پرونده فاکتورهای درمانی یک معلول سرطانی ناشنوادربهزیستی اورمیه!

بی توجهی استاندارآذربایجان غربی به استمدادنامه معلول سرطانی (خواهرشهید) وبایگانی پرونده وی دراتاق دکترآقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی

این درحالیست که  معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با [ فارس ] از پرداخت وامهای بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی به معلولین تهرانی خبرداده است.

اظهارات اسدی معاون توانبخشی بهزیستی تهران درفروردین ماه امسال درحالی منتشرشده که معلولین سایراستانها خبری از چنین تسهیلات واینکه آیا مشمول آنها نیز میشودیا بودجه کشور مثل سایر بودجه ها بسان گلوله برفی رضاخانی  غلتان غلتان به شهرستانها نرسیده آب میشود.

گفتنی است بهزیستی تهران این دومین سال مالی دولتی است که ۵۰ میلیون وام بلاعوض به خانواده هایی که ۳ معلول دارنداعطا میکند.

نباید منتظربود وپاسخی قانع کننده از مسئولین دولت تدبیردرسایراستانها علی الخصوص آذربایجان غربی شنیدزیرا، سکوت تنها پاسخ اغلب مسئولین ومدیران استاندارسعادت است که تِز وروش سیاست بایکوت خبری محسوب میشود!

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :