امان از دوغ لیلی

عند بادمجان بمیم ! عندکارتن خوابی هم هستیم/پوست کلفتترین ملت جهان ...یعنی هر بلایی سرش بیاوری باز هم ککش نمی گزد...

سرویس طنز چیچست نیوز: برخواجه حافظ شیرازی هم عیان شده که پوست کلفت ترین ملت روی زمینیم!

 

 

پوست کلفتترین ملت جهان …یعنی هر بلایی سرش بیاوری باز هم ککش نمی گزد…

حقوقش ماه به ماه عقب می افتد و لام تا کام حرف نمی زند.ستونش را هدفمند می کنند و جیکش در نمی آید.یارانه اش را قطع می کنند هیچ اعتراضی نمی کند.توسری می خورد و عین خیالش نیست.ننجون ما همچین آدمی است.

در همین راستا درسال ۹۱به گفته  رییس سازمان بازرسی کل کشور(شورمحمدی) : فشار اقتصادی به مردم زیاد است ولی این‌طور نیست که اما‌ن‌شان بریده شود.

دقت فرمودی؟ تا امان آدم بریده نشود ، قبول نیست.امان ما ملت قهرمان هم از یک جنسی است که به این زودی ها بریده نمی شود فلذا داغ این “امان بری” را به دل امپریالیسم جهانی و شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار می گذاریم.حالا اگر بدخواهان قیمت شیر را اولش بیست درصد گران می کنند و بعد به پنجاه درصد می رسانند و بعد توی آن وایتکس می ریزند و به دو برابر قیمت می فروشند خیلی اهمیت ندارد.چیزی که مهم است امان ماست که به این سادگی ها بریده نمی شود.

عند بادمجان بمیم ! عندکارتن خوابی هم هستیم وهرسال  دولتها برای کنترل ضریب جینی از این جیب ما برمیدارندوبه اونیکی جیبمان می گذارند تورم را به زورما پایین می کشند آفت نمی زنیم.

جنس “امان” ما خیلی مرغوب است.بفرمایید امتحان کنید.اصلا اگر دوست دارید در راستای سودجویی و پرکردن جیب خود، بروید از پاکستان و افغانستان ، گاو و گوسفند وپرتغال عراقی  آلوده وارد کنید و به قیمت دو لا پهنا به ما بفروشید و تک تک ما را به تب کریمه کنگو مبتلا کنید تا بدانید که “امان” ما چه اندازه مقاوم است و به این سادگی ها بریده نمی شود.

به قول شاعرقرن هشتمی:

امان از دوغ لیلی

ماستش کم بود آبش خیلی

البته اگر همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعر فوق الذکر ، وزن درست و حسابی ندارد به خاطر نوع نا مرغوب دوغ لیلی است که آبش از ماست آن خیلی زیادتر است فلذا کمی آبکی از آب درآمده!

این شعر نشان می دهد در زمان های قدیم مردمان بی جنبه ای می زیستند که به خاطر ریختن آب زیادی در دوغ ، فی الفور امان شان بریده می شد.حالا خوب است به جای “آب” در دوغ لیلی خانم “وایتکس” نریخته اند که اینطور از خودشان بی جنبه بازی در می آورند.والله!

 

chichestnews-1195344

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :