اداره کل ارشاد وپلیس فتا لیست کانالهای بی هویت را اعلام کند

هرچند خروجی جلسه امروز دراستانداری نیز مانند جلسات مشابه امیداوراکننده نیست اما باید منتظربودودید دریکماه آتی از کارگروه استانی کاهش آسیب های اجتماعی استان چه برنامه ای بیرون خواهدجهیدقلع وقمع رسانه های مستقل یا مشارکت دادن اصحاب رسانه های صاحب نظر...؟!

سرویس اجتماعی چیچست نیوز:جلسه امروز کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان   با دستورکارکاهش آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی دحالی برگزارشد  که از  مدیران  رسانه ها ی مجوزدار دراین جلسه خبری نبود !

 

 

به گزارش چیچست نیوز:دعوتهای گزینشی استانداری درنشستهای خبری،شورای اداری  و… بنظر میرسد یکی از نادرترین تیمهای استانداری که با تیم رسانه ای دولت تدبیر مو نمی زند دوری از اصحاب رسانه وانجام  کارهای کارشناسانه فرهنگی پشت درهای بسته است  .

 

سالهاست اصحاب رسانه های مستقل شناسنامه دار از مسئولین نظارتی ومحتواسلزی فضای مجازی به دفعات خواستار برخورد قاطع با رسانه ها وکانالهای بی نام ونشان وبی هویتی است که معضلات بزرگی با هزینه های سنگین تحمیل جامعه ودولت میکنند.

 

قانونگذاران نیز دراینباره سکوت نموده اندودراین میان هرسه قوه دربرزخ نحوه برخورد با تخلفات رسانه ای درمنازعه ومجادله   بسربرده وبناچار هرکدام با عینک خود معضلات فضای مجازی را می نگرند.

به هرروی به مسئولین وکارشناسان نظارتی فضای مجازی توصیه میشود برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وسیاسی درسایتهای اداره ارشاد و پلیس فتای استان لیست کانالهای بی هویت اعلام کنند. اداره ارشاد میتواند با همکاری سایر مراجع زیربط نسبت به تهیه بانک اطلاعات سایتها وکانالهای مجازی بی هویت وبا هویت اقدام کند.  بنظر میرسد این کمترین  حق هرشهرونداست تا بداند کدام سایت یا کانال شناسنامه دار است .

 

هرچند خروجی جلسه امروز دراستانداری نیز مانند جلسات مشابه امیداوراکننده نیست اما باید منتظربودودید دریکماه آتی از   کارگروه استانی کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه فضای مجازی در استان برای احصاء و شناسایی تهدیدات و فرصت ها و ارائه راهکارهای لازم در جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی این حوزه  چه راهکارهای  کارشناسانه بیرون خواهدجهیدآیا  وحدت رویه به  درقلع وقمع رسانه های مستقلی که تابع قدرتها وجناح ها نیستند منجر خواهدشدیا با مسشارکت دادن اصحاب رسانه صاحب نظر صادقانه درجهت تسریع حل معضلات برخواهندآمد!؟

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :