تاسیس انجمن “آذربایجان مدنیت اوجاغی ” دراورمیه  

یک منبع آگاه خبر ازتاسیس انجمن مردم نهاد با ماهیت هویت گرائی با عنوان آذربایجان مدنیت اوجاغی خبرداد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :