پاسخ دکتربیداردل به ولات نیوز

من هویت طلبی را درراستای احیای ارزشهای دینی وملی می بینم ...

سرویس انتخابات چیچست نیوز از شهرستان اورمیه : متن قسمت دوم کنفرانس خبری دکتر بیداردل 

 

 

سئوال هدفدار یوسفی راد خبرنگار جوان ولات نیوز از دکتربیداردل  وپاسخ چالشی وی

 

 

ولات نیوز: باتوجه به وضعیت قومی ومذهبی  شهر اورمیه شما  هویت طلبی با وحدت چطورتوصیف میکنید آیاآنهایی که گاها هویت طلبی وقومیتگرائی صرف را دارند میشودبازهم از وحدت حرف زد؟!

 

پاسخ دکتر بیداردل : آنهائی که گاها هویت طلب بودند اشتباه می کنند اما  بنده گاها هویت طلب نبودم همواره هویت طلبم و هویت طلبی را تاکیدا عرض کردم براساس فرمان حضرت آقاست. خودتان مستحضرید که دراوایل دهه ۷۰  بودکه  فرمان مبارزه با تهاجم فرهنگی را صادرفرمودند من معتقدم کشورما کثیرالمله هست ،کثیرالقوم هست  بصورت دسته گلی زیبا ازاقوام  میتواند فرصتی برای توسعه وپیشرفت باشد.

 

من هویت طلبی را درراستای احیای ارزشهای دینی وملی می بینم هویت طلبی را که بنده مطرح می کنم خاص یک قوم نیست بلکه تمامی اقوام کشور براساس اصول قانون  اساسی وارزشهای دین مبین اسلام گامهای مثبتی را درجهت احیا وتوسعه هویتی خودشان  درسه بُعد ملی ، علمی و دینی بردارند وما کشوررا نمیتوانیم به توسعه برسانیم مگر اینکه انسانهارا بعنوان واحدهای فرهنگی وواحدهای شعور معنوی جامعه را توسعه بدهیم.     

فیلم کنفرانس [  اینجا ]

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :