اعتراض  به رقص کوردی  ناشی از سهل انگاری  ستاد سفرنوروزی  آذربایجان غربی

سرویس اجتماعی چیچست نیوز: عدم بهره گیری از مدیران توانمند و صدیق  همواره نه تنها مشکلی ازمشکلات ملت ومملکت را دوا نکرده بلکه این مدیران خود هزینه وتشنج زا بوده وخواهندبود.

 

به گزارش خبرنگار چیچست نیوز :درپی انتشار اخبار معترضانه شهروندان اورمیه به  رقص کوردی دیروز که اکراد با رنگ لباس گروهک تروریستی پ.ک.ک در محوطه موزه ۲۲ بهمن ,تقاطع خیام وامام ره  اجرا کردندواین سهل انگاری موجبات تکدرخاطر شهروندان اورمیه را فراهم نموده است خبرنگارچیچست نیوز روز پنجشنبه ظهر درمحل برگزاری  جهت تهیه گزارش میدانی حضوریافت. 

 

امروز ۱۰ فرودین خبرنگار ما ازنزدیک جهت بررسی میدانی به محل مراجعه نمود. ازمسئولین سازمان میراث فرهنگی  که مستقیما بتوانددرباره اتفاقات دیروز پاسخگو باشد حضورنداشتند ومعاون صنایع دستی نیز اظهار بی اطلاع نمود. جالب اینکه  وقتی خبرنگار ازمعاون صنایع دستی ماجرا سئوال کرد وی ضمن دفاع متعصبانه  بادادان آمار عجیب وغریب وادرسهای غلط ازجمعیت کورد حکایت از فاجعه  بی اطلاعی محض وی از مسائل اجتماعی پیرامون شهر واستانش  داشت!

 

سازمان میراث فرهنگی مسئول برگزاری  رقص کوردی با لباس مشکوک موزه مدرسه ۲۲ بهمن اورمیه …

 

 

آیا سهل انگاری عمدی است یا سهوی درآینده نزدیک باید مدیرکل اموراجتماعی   استانداری ورئیس سازمان میراث فرهنگی  ومدیر ستاد اجرائی نوروزی آذربایجان غربی شفاف سازی کنند.

 

امروز عصرپنجشنبه مراسم پایانی برنامه  نوروزگاه ۲۲ بهمن بپایان می رسد.

 

امامی معاون سازمان میراث فرهنگی مسئول اجرای برنامه ها بوده است

 

فراخون های مجهول الهویه  که درآن هیچ برنامه  ای مشخص نیست  قبل ازواکنش وشفاف سازی مسئولین  اشتباه است .

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :