خالد حاتمی بعنوان چهل ویکمین کورد تائیدصلاحیت شد

همچنین یک منبع آگاه خبراز جمع آوری گزارش علیه هویت طلبان توسط یک فرماندار سابق وابسته به دولت احمدی نژادداده اند.

سرویس انتخابات چیچست نیوز: شنیده ها حاکیست خالدحاتمی که دردورۀ چهارم شورا  درمرحله نهائی ازهیئت نظارت برانتخابات  صلاحیت  گرفته بود اینبار درازهیئت اجرائی به ریاست فرماندارحسنخانی صلاحیت گرفته است.

 

 

به گزارش چیچست نیوز : منابع آگاه  خبرازتائید صلاحیت خالد حاتمی به همراه ۴۰ کورد ازمیان ۵۱ کوردکاندیدای شورای شهراورمیه  داده اند

یک منبع اگاه از منابع اکراد اورمیه نیز گفت:  فرمانداراورمیه دراین راستا تلاشهای قابل تحسین بسیاری کرده اند. 

 

 

گفتنی است دربرخی ازمحافل  سیاسی دراینباره گفته اند احزاب اصلاح طلب و برخی مسئولین دولت تدبیر دراذربایجان غربی برای  اخذ صلاحیت اکثریت اکرادکاندیداها  تلاش وافری ازخودنشان داده اند.

 

همچنین یک منبع آگاه خبراز جمع آوری گزارش  علیه هویت طلبان توسط یک فرماندار سابق وابسته  به دولت احمدی نژادداده اند.

 

برخی کارشناسان سیاسی معتقدند هردوجناح اصلاح طالب واصولگرا ازتما قدرت خودبرای  حذف کاندیداهای هویت طلب بهره گرفته اند این درحالیست که جریان گفتمان سوم (هویت طلبان ) بمنظور مشارکت حداکثری  درتلاشندتا ازهردوجناح معتدل وملتزم بنظام کاندیدا معرفی کنند!

 

بزودی چیچست نیوز ازپشت پرده تلاشها برای حذف کاندیداهای هویت طلب پرده برخواهدداشت.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :