حفاظت شده: تبعات ردصلاحیّت هویّت طلبان وچالشهای پیش بینی نشده!

این تحلیل به لحاظ اهمیت موضوع محرمانه واختصاصی شد.لذا بازنشرودرگروه مطالب رمزدارمیباشد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :