برنامه سه کاندیدای ازمادرقهرکرده برای حل یک معضل !

وسط شهر یه چاهی بود...!...سه کاندیدای ازمادرقهرکرده سررسیدند!

سرویس طنز چیچست نیوز:  

 

 

برنامه سه کاندیدای ازمادرقهرکرده برای حل یک معضل !

 

🔷 طنز:  😄 در جامع الحکایاتِ خواجه بصیرالدین بال آریسی آمده است:

. ♦️ وسط یک شهر یه چاهی بوده

‌ ♦️ هی ملت می‌افتادن توش،‌زخم و زیلی می‌شدن.

🏁 سه کاندیدای ازمادرقهرکرده سررسیدند

👨‍👨‍👦 مریدان تا نامزدهای انتخاباتی را دیدند سئوالیدند

🤷🏻‍♂️ ای ازمادرقهرکرده های  عزیز  ،چیست راهکار این چاه حضیض؟ ❗️

 

🔐 کاندیدای مادرقهرکردۀ اولی  گفت: یافتم! ما یک آمبولانس می‌گذاریم بغل این چاه، ‌هرکی افتاد توش رو سریع ببره بیمارستان. مریدان  همه هورا کشان پاچه هادریدند ونالیدند. بابا تو چه مُخی داری ! ❗️

کاندیدای دومی چشم غره برفت و  گفت: الحق که همتون نفهمید! آخه اینم شد راه حل؟! ملت میگن، خوب تو میگی چی‌کار کنیم؟

🔐 وکاندیدای مادرقهرکرده دومی افاضه فرمود: بابا تا اون آمبولانس طرف رو برسونه بیمارستان، که بدبخت جون داده. ما باید یک بیمارستان کنار این چاه بسازیم، که همه بهش سریع دسترسی داشته باشن! مریدان برق ازکله پراندند وبا  کف وسوت نالیدند یاللعجب  ! دیوانه چودیوانه ببیندخوشش آید! ❗️

 

یکهو کاندیدای سومی بادی به غبغب کردو گرفت :  آخه این شد راه حل؟! این همه خرج کنیم یک بیمارستان بسازیم کنار چاه که چی بشه؟ مریدان هاج و واج سئوالیدند  خوب تو میگی چیکار کنیم؟

🔐 کاندیدای سومی افضات فرمود: بابا این که واضحه، ما این چاهو پر می‌کنیم، میریم نزدیک یک بیمارستان یک چاه می‌زنیم!  ومریدان سینه چاک کرده جل الخالق گویان سربه بیابان نهیدند تامت. ❗️ خلایق هرچه لایق / الله اعلم

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :