شائبۀ ردصلاحیتهای گسترده دردولت تدبیرِ آذربایجان غربی  

هنوز فرمانداراورمیه هیچگونه روشنگری دراینباره ننموده است...

سرویس انتخابات چیچست نیوز:  درست بعداز پایان مهلت رسیدگی هیئت اجرائی انتخابات شورای شهرشهرستان اورمیه، درمحافل سیاسی وفرهنگی  شائبۀ مهندسی انتخابات  توسط برخی نهادهای دولتی  بالا گرفته است.

 

 

طبق قانون هیئت اجرائی که اعضای آن درانتخابات توسط دولت منصوب میشوندصرفا مکلف است  استعلامات واصله ای که ازمراجع چهارکانه منجر به جرایم قطعی است تاییدکندنه فرضیه ها وتحلیلها یا گزارشات نهادها ، بنابراین اگر درگزارشات نهادها اظهارشود فلانی منتسب به فلان موضوع است ملاک ومعیارنخواهدبود.

 

مرحله اول ردصلاحیتها

 

طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور(بند ج فصل دوم)  هیئت اجرائی شهرستان اورمیه  به ریاست  فرمانداردولت تدبیر وانتخاب کلیه اعضای آن توسط فرماندارانجام می پذیرد.

 

ج – هیأت اجرایی  

 

ماده۳۲ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – بمنظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود .

تبصره ۱ ( اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ ) – برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان دعوت به عمل می آورد .

هنوز فرمانداراورمیه هیچگونه روشنگری دراینباره ننموده است. 

 

چیچست نیوز درآینده نزدیک بیشتربه این مواردد خواهدپرداخت .

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :