بیانیه رای قاطع دکتربیداردل به دکتر روحانی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :