گزارش مصور حماسۀ حضور هویت طلبان درانتخابات ۱۳۹۶

حماسه حضور هویت طلبان اورمیه درانتخابات 1396

سرویس انتخابات چیچست نیوز:  حماسه حضور هویت طلبان درپنجمین دوره انتخابات شورای شهرستان اورمیه  

 

 

حماسۀ حضور با توماج وحید افشار نوۀ سردار حسنی

 

حماسۀ حضور با سه کاندیدای هویت طلب: طوفان امینی- روح اله ایرانی درستاد مهندس یاسرباقری

 

 

 

حماسۀ حضور با طوفان امینی

 

حماسۀ حضور با سیدعلی رضوی

 

حماسه حضوربا امیر مقدمی کیا

 

حماسه حضوربا پروفسور مرتضی بهرام

 

حماسه حضور با اکبر پورمحمدرضا وحسین پناهی

 

حماسه حضور با کریم صادقی

 

حماسه حضور با دکتر سیاوش مهردار

 

حماسه حضوربا دکتر مرتضی پیری

 

 

 

حماسه حضور با دکتر مسعود قدرتی

 

حماسه حضوربا سعید سلماسی کاندیدای هویت طلب

 

حماسه حضوربا امین آقائی

 

حماسه حضوربا نادر وارثی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :