انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

الله کرم کجائی که داشتو کشتن!...فیلم ملی!!! پروژه ملی !!! یا ترویج کوروش پرستی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :