آنا تومروس آذربایجانی، فرشته مرگ کوروش

کوروش درجنگ با تومروس ملکه آذربایجان کشته شد وجنازه بی سراو را به بابل برگرداندند.

 سرویس تاریخ آذربایجان :  مرگ کوروش دوم  درجنگ با ماساژت ها(آذربایجانیها)

 

 

هردوت تاریخ نگار یونانی : کوروش پس از فتح بابل ، بر آن شد با توسل به نیروی نظامی اش که فوق العاده نیرومند بود و تاکنون شکستی را تجربه نکرده بود، ماساژت را نیز مغلوب کند.

کوروش درجنگ با تومروس ملکه آذربایجان کشته شد وجنازه بی سراو را به بابل برگرداندند.

 ماساژت ها در شمال غرب ایران(آذربایجان) در کرانه رود آراکس(آراز) در همسایگی قوم ایسه دونر زندگی می کردند.

ماساژت ها(آذربایجانیها) بسیار ماجراجو بودند. کوروش به دلائل متعدد به سرزمین ماساژت ها لشکر کشی کرد او انگیزه های گوناگونی برای سرکوب این قوم داشته است . یکی پیشینه او بود.او باور داشت که بیش از یک انسان است . و بیش از همه شانس با او بوده است و در همه جنگ ها با موفقیت به اهداف خود دست یافته است . گفتی است که کوروش علیه هر ملتی اراده به لشکر کشی می کرد ، انصراف او از چنین تصمیی ناممکن بود و کسی نمی توانست او را از انجام این تصمیم باز دارد .

تومروس نام زنی است که ۵۵۰ سال پیش از میلاد حضرت عیسی ملکه آذربایجان بود.کوروش که قصد تصرف آذربایجان را داشت  با نیرنگ و دسیسه ، پسر تومروس را کشت.

ملکه  تومروس (تومبریس ) بزبان یونانی)   نیز در جنگ با پادشاه پارسیان پس از کشته شدن کوروش در میدان جنگ جسدش را توسط سگی که بر روی جنازه اش پارس می کرد  یافته و سر او را در ظرفی پر از خون  بدنش فرو برده و گفت: ” ای خونریز تاریخ! بنوش تا سیراب شوی. ” به روایت تاریخ تومروس را در گورستانی که در  تبریز) قرار دارد دفن نمودندو نام شهر تبریز به پاس این ملکه شجاع از تومریس ( تیمریس ، تیبریز ، تبریز ) گرفته شده است.

حمله به ماساژت ها(آذربایجان)زمانی صورت گرفت که فرمانروای ماساژتها  فوت کرده بود و همسر او که زنی به نام تومروس (تومبریس) بود بر آنها حکومت می کرد به روایت هرودوت کوروش با نیرنگ   فرستاده ای را نزد این زن فرستاد و از او خواستگاری کرد ، تومروس  ازنیرنگ کوروش که قصد سلطه بر سرزمین آذربایجان را داشت آگاه شد و بر این اساس به کوروش پاسخ منفی داد. وقتی درخواست کوروش توسط تومروس پذیرفته نشد ، کوروش علیه ماساژت ها لشکر کشی کرد.تومروس برای کوروش پیغام فرستاد که به سرزمین خود باز گردد و فکر حمله به سرزمین آذربایجان رااز سر خود بیرون کن . کوروش پس از مذاکره با صاحب منصبان  حمله کرد .

 

هرودوت می‌گوید که کوروش در بیست ونهمین سال حکمرانی اش با حیله به یکی از اردوگاه‌های ماساگت حمله‌ور شد و تمامی ساکنان آنجا را همراه با پسر تومروس کشت.  

در جنگی که صورت گرفت مانند این کشتار تاکنون در میان بربرها(غیریونانی)سابقه نداشته است . در پایان این جنگ کوروش نیز کشته شد وماساژت(آذربایجانی)ها پیروز شدند.

 تومروس مشکی را پر ازخون انسان های بی گناه کشته شده کرد و از میان اجساد کشته شدگان پارسی، جسد کوروش را توسط سگی که بروی جنازه کوروش پرسه کنان پارس میکرد، یافت و سر او را در این مشک فرو برد و با لحنی سرزنش آمیز چنین گفت: ای خون خوار تاریخ  تو که با عمری خونخواری سیر نشده ای اکنون انقدر خون بنوش تا عطش ات فرونشیندو سیراب شوی  /

 

 مرگ کوروش را طبق مدرکی که در دست است ؛ در سال ۵۲۹ پیش از میلاد مسیح درجنگ با آذربایجانیها ذکر کرده  است.  روایات بیشماری  که در مورد شخصیت، سیاست، جنایت پیشگی ، لشکرکشی و فساد و ظلم کوروش با ملل مغلوب و مطیع نقل شده است، که کوروش را بصورت چهره ای خونخوار کشورگشا  در تاریخ جهان باستان ثبت کرده است.

 

بنابراین کوروش فقط در زمان رژیم پهلوی (رضا شاه و محمدرضا شاه ) حکومت ظالمانه هخامنشی، مقدس و مورد احترام خاص بود. نظری کوتاه به کتب، نشریات، فرم اسکناسها، اماکن و تغییر تاریخ از اسلامی به شاهنشاهی و… دوره پهلوی صحت مطلب فوق را میرساند.

 

تابلوهای مختلفی بر اساس روایت هرودوت (Herodotus) تاریخ نویس مشهور یونانی، از تاریخ کهن آذربایجان در جنگ بین تومروس آنا ملکه آذربایجانیها با کوروش شاه هخامنشیان تهیه شده است.  تابلو نقاشی بزرگ توسط “پیتر پال روبنز” (peter Paul Rubens) نقاش فنلاندی کشیده شده است و در موزه بوستون امریکا نگهداری می شود سایر تابلو ها نیز توسط دیگر نقاشان مطرح دنیا همچون الکساندر “زیک”، “ماتیا پیئر اتی”، “ویکتور وولفئوت”، “آندره دلکاستاگنو”، “پتروس پاولوس روبنز” و… کشیده شده اند که در موزه های مختلف دنیا نگهداری می گردند.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :