لیست نوژین تجزیه طلب وواکنش متعصبانه یک خبرنگارنما

شاید اگر مسئولین مخترم دقت بیشتری در صدور کارتهای خبرنگاری انتخاباتی صورت میدادند ...امروز شاهد جسارت یک خبرنگارنمای فاقد تحلیل علیه روزنامه آراز آذربایجان وتبعات آن نمیشدیم.

سرویس چیچست نیوز ،یادداشت سردبیر:   شاید اگر مسئولین مخترم فرمانداری  دقت بیشتری در صدور کارتهای خبرنگاری انتخاباتی صورت میدادند ودرروزهای ثبت نام کاندیداهای شورای شهرستان اورمیه برخی ازخبرنگاران کورد  مستقر درستادثبت نام را ازطرح سئوالات بودار وتفرقه افکنانه قومی برهذر میداشتند امروز شاهد جسارت یک خبرنگارنمای فاقد تحلیل علیه روزنامه آراز آذربایجان وتبعات آن نمیشدیم.

 

 

چندروز قبل از آغاز ایام تبلیغات انتخاباتی از برخی رسانه های مدافع هویت دعوت شد وبرای پیشگیری از هرگونه ایجادفضای  تشنج بصورت دوستانه تعهداخلاقی اخذشد اما ظاهرا این تعهدها یا یکسویه وجناحی بوده ویا صرفا عینک ناظرین  زیربط دچار نزدیک بینی کاذب شده وبا با رسانه های بدون مجوز  منتسب به اکراد پانکورد برخورد جدی صورت نگرفته است تا حواس  خبرنگارهای تازه بدوران رسیده به تله های مرموز ومشکوک معاندین نظام باشد!

البته شنیده ها از منابع موثق حاکیست با برخی کانالهای بی نام ونشان معاندیا تندرو  برخورد جدی لازم بصورت موردی صورت یافته است اما کافی نیست چرا که اخیرا با غوغا سالاری یک خبرنگارنمای کورد  ومتهم کردن نشریه آرازنیوزکه  پارا فراترنهاده و با خطاب قراردادن مسئولین قصد ایجادتشنج فضای آرام مجازی ورسانه هارا دارد ومتاسفانه هنوز با این فردیا افراد پشت پرده حامی اش برخوردی صورت نیافته که همین امر موجب تحریک قومی وتامین خوراک تبلیغاتی برای معاندین نظام شده  ودرصورت جدی نگرفتن موضوع وعدم عذرخواهی خبرنگارنمای مذکور بنظر نمی آید فضای نشئت گرفته از بیانیه مجعول وتفرقه انگیز وی بسادگی التهاب پیش آمده را پشت سرگذاشت .

لیست مشکوک کوردی نوژین  درمهندسی انتخاباتی برخی از کاندیاهای کورد

وقتی اسامی کاندیداهای کورد  درلیست نوژین  وابسته  به معاندین وتروریستهای کوردبا آرم پرچم اقلیمک تجزیه طلب عراق مزیّن گردیده بود احدی ازاین آقایان ازهرگونه ارتباط خود با لیست نوژین معلوم الحال   بیانیه وواکنشی رسانه ای  آشکاربرای اطلاع رسانی عموم ازخودنشان ندادند وعملا تهیه کنندگان لیست مذکور اتحادعلیه سایراقوام را جارمیزدندطبیعی است که بالا آمدن برخی اکرادکاندیداز لیست مذکور محرز است بنابراین متهم کردن یکسویه و متعصبانه یک خبرنگارنما برای تحلیل روزنامه ای که  این موضوع محرز را احراز نموده  خودعملی  مجرمانه وخودسرانه است که قابل تامل وتعمق استکه آشفتگی ودستپاچگی وی را به واکنشی کوکی با طعم هیجانات کاذب ناپخته جوانی دچارنموده که شاید با یک عذرخواهی ساده ،سایرپیشکسوتان اصحاب رسانه را واداربه پا پیش نهادن برای اغماض و پذیرفتن این عذرخواهی وفیصله دادن به موضوع باشد

 

اما  اگر خاطی اصراربه جهالت نماید قطع یقین پشت پرده این کنش نامعقول افکارمسمومی ریشه داردکه باید هرچه سریعتر خشکانده شود چراکه اصحاب رسانه مستقل بناچاردست به واکنش سریع وسختی خواهندزد ومسلما دود وغبار این واکنشها نه به مصلحت جامعه مطبوعاتی ونه فضای موجوداست .

 

پیشنهاد راقم این سطور اینست که خبرنگارجوان مذکور سریعا بیانیه عذرخواهی خودرا درهمان فضای مجازی که منتشر نموده بگوش جامعه مطبوعاتی ومسئولین برساندوقال آشوبی که بپا کرده را بکَندوبرای نشان دادن حسن نیتش والتزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی همگام با شهروندان تورک با شرکت درمراسم تشییع شهدای گلگون کفن مرزبانمان که دیروز بازبان روز توسط کوردهای تروریست بشهادت رسیده اند یکصدا مرگ برپ.ک . ک  وپژاک گویان شائبه ای که درجامعه مطبوعاتی برای خود ایجادنموده پاک شود انشالله

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :