مسئولین  چقدر خطر افغانیهادرآذربایجان غربی را جدی گرفته اند؟

شاید وقت تسلیح بسیج 20 میلیونی رسیده باشد!...خطرافغانی های سرگردان دراورمیه...

سرویس سیاسی واجتماعی چیچست نیوز،یادداشت رسیده ازکاربران ، چه خبراز ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی؟ وقت آن رسیده که  بسیج ۲۰ میلیونی را مسلح کنند.

 

 

شاید وقت تسلیح بسیج ۲۰ میلیونی رسیده باشد!

درزمان دولت سازندگی گفتند زمان صلح شده وهمه اسلحه هارا ازبسیج ۲۰ میلیونی بازپس گرفتند! البته بسیج اکراد و اربابان عشیره های اکراد همچنان مسلح تشریف دارند. 

 

شاید وقت آن رسیده نهادهای امنیتی لایحه تسلیح بسیج مردمی را با دوفوریت تقدیم مجلس کنند. امیدواریم مسئولین هنوز رشادت شهروندان اورمیه جانباز را که در” حملات به اصطلاح غافلگیرانه احزاب تروریست کورد ” وارد صحنه درگیری شدند را فراموش نکرده باشند که تروریستها  تا چندقدمی لشکر ۶۴ رسیده بودندوبا همین بسیجیهای مسلح وتفنگهای شکاری دستگیرویا  به هلاکت رسیدند.  

 

حداقل با این مصوبه  امثال الله کرمها نیز میتوانندبعنوان نیروی خط شکن بجای هرزرفتن انرژی شان برروی موتورهای گشت ارشادی خیابانی  ، آماده دستور وگوش بفرمان برخورد با هرگونه تحرک داعشیسم شوند.

 

خطرافغانیهای سرگردان دراورمیه

 

تقریبا بیش از ۳سال است که مرزهای آذربایجان غربی علی الخصوص اورمیه  مسیر قاچاق داوطلبان افغانی جهت پیوستن به داعش بوده که در اوایل جنگ سوریه   تعدادافغانیهای داوطلب هرروز زیادترازدیروز میشد!

 

اداره اتباع خارجی آذربایجان غربی با کمترین بودجه با همکاری مرزبانان جان برکف شبانه روز درتلاش بودند تا ضمن ایجادموانع این داوطلبان تکفیری فریب خورده را دستگیر کنند.

افغانیهائی که با پیشنهاد حقوق ماهیانه ۶میلیون تومانی خودرا سرقفلی دراختیار داعش می گذاشتند که آمار بازداشتیهای افغانی درمرز غربی بطورمیانگین دربهار۹۴ به بیش از۲۰۰ نفردرروز میرسید بنابه شنیده ها  گاه آمار بازداشت شدگان افغانی درمرزها دربرخی روزها   به ۷۰۰ تن رسیده بود !

بگزارش مرزبانی درسال ۹۴ ۲۲هزارنفر قصد خروج داشتندکه بازداشت شده اندفارغ ازهزینه سنگین مادی نگهداری ودیپورت این نشان دهنده اینست که نمایندگان ما قوانین بازدارنده خوبی برای چنین جرایمی تصویب نکرده اند!

 استاندار آذربایجان غربی  که درآذرماه سال ماضی افتخاراعلام  زحمات وجانبازیهای نهادهای امنیتی را دردستگیری امیر داعشی وهمدستانش را نصیب خودکردامیدواریم امروز با ضرس قاطع پیگیراین افغانیهای سرگردان دراورمیه ومرزهایش باشد.

  

اکنون باتوجه به هشدار وزارت اطلاعات درباره افغانیها سئوال اساسی نخبگان جامعه اینست که چه تمهیداتی برای مهارکامل حضور افغانیهای سرقفلی وبی شناسنامه انجام داده اند.

تقریبا ۵ سال پیش آمارکارگران کورد درمرکزاین استان ۳هزارنفربود که گفته میشود سیل مهاجرت کارگر ارزان کورد از شهرهای جنوب استان به مرکز در سالهای اخیر  آمارآنهارا به بیش از ۲۰هزارنفررسانده که درحال حاضر ۹۰ درصد بخش کارگری وخدماتی شرکتهای خدمات رسان دولتی وخصوصی و انبوهسازان را تشکیل میدهندکه اکثرشان بیمه بیکاری میگیرند.

آیا بهترنیست دولت برای کنترل امنیت بجای هرزرفتن این همه نیرو دربخش امثال دورنالاریواسی ! باتوجه به ویژه بودن وضعیت منطقه مرزی را با سیستم زمان جنگ یعنی بسیج اقتصادی وکارت سکونت اداره کندواز هرگونه مهاجرت پیشگیری کند.

آیا بهترنیست بکارگیری کارگربدون شناسنامه در سرکار جرم تلقی وحضورافغانیها را با تعیین ضرب العجل معین طی فراخوان عمومی جهت شناسائی به واحدیا ستادی انتظامی که برای همین منظورتشکیل دهند دعوت نمایندو با پایان مهلت فراخوان  ضمن اگاه کردن مردم راسا به شناسائی وجمع آوری اقدام کنند.

 

بنظر میرسد نهادهای امنیتی علی رغم اشرافیت کافی بر وظایف خطیرشان ،نمیتوانند ناامنیهای احتمالی تروریستها وتکفیریها را نمیتواند باوجود محدودیتها ، در میان مدت تضمین نمایند مگرنمایندگان مجلس ودولت آستین بالا بزنندوبی خیال تعطیلات تابستانی امسال شده وفکر بکری درخور شان این ملت بکنند.  

 

یک پیشنهاد هم درپاسخ به نماینده کوردی که شعار داده مقابله با داعش  بعهده آنها سپرده شود! شما که چنین توانی را درخودمی بینی ، تحرکات وترورهای داعش صفتانه احزاب تروریست کورد را بگیرید، بقیه را بسپار به اهلش که اگرنبودندشما تریبون نداشتی که ازهرهرموقعیتی ،قومیت مداریتان را به رخ ملت بکشید.  

 

آتش باختیاراینکه ، به هرروی  هرگونه سهل انگاری  اززره بین تیز فعالان سیاسی واجتماعی واصحاب رسانه های مستقل دور نخواهدماند.

 

اخبارمرتبط: 

 

دستگیری ۲۲هزار اتباع افغانی طی ۶ ماه در مرز ارومیه [  منبع  ] 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :