گزارش مصور از بزرگداشت قلعه بابک+فیلم

برخورددوگانه مسئولین با مسائل فرهنگی قومی!درمقایسه با تجمع پان ایرانیستها درمقبره کوروش!

سرویس اجتماعی چیچست نیوز: مراسم باشکوه وصمیمی امسال بزرگداشت بابک خرم دین سردارجانبازتاریخ آذربایجان درقلعه بابک برگزارشد.

 

 

برای مشاهده بخش کوتاهی ازفیلم مراسم  [  اینجا ] کلیک کنید.

 

برخورددوگانه مسئولین با مسائل فرهنگی قومی!درمقایسه با تجمع پان ایرانیستها درمقبره کوروش! 

 

 

 

 

به گزارش چیچست نیوز به نقل از خبرگزاریها وشبکه های اجتماعی  تنی چند از فعالین مدنی آزربایجان در مراسم ۹ تیر قلعه بابک بازداشتندشدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

اکبر جهانگیری — مرتضی پروین- – رحیم نوروزی – – حامد رواجی

 

 

نفوذ پان ایرانیستها درلایه هاولابی های  قدرت!

 

گفتنی است همه ساله هزاران تن از هواداران بابک خرمدین در مراسم بزرگداشت سالروزتولد این سردار جانبازوتاریخی آذربایجان یاد او شرکت می کنند. اما به گفته ی برخی مسئولین، تعدادی از تندروهای آذربایجان می کوشند از این مراسم به نفع مقاصد سیاسی خود استفاده کنند، این درحالیست که در سالگرد کزائی کوروش جنایتکار نه تنها هیچگونه محدودیتی وجودندارد بلکه پان ایرانیستها وپانفارس های تجزیه طلب آزادانه مراسم خودرا برگزارمی کنند.

 

بنظر بسیاری از فعالان مدنی آذربایجان برخوردهای دوگانه با جشن کوروش خونخوار با جشن بابک  پارادوکس نگاه  تبعیض آمیزدولتهارا ایجادنموده که  موجبات  خلاء های فرهنگی گردیده وتنها خروجی برخوردهای دوگانه  منجربه تشدید تفرقه قومی گشته است.   

  

قلعه‌بابک یا دژ بابک سردارتاریخ آذربایجان ، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر شمال شرق استان آذربایجان شرقی قراردارد.  

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :