بازداشت خدیو ازنویسندگان کورد تندرو  

صلاح الدین خدیو روزنامه نگارکورد تندرو ازنویسندگان وتحلیلگران سایت های خبری کوردی روانگه ،زریان ،وکوردپرس بعلت اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد.

صلاح الدین خدیو روزنامه نگارکورد تندرو ازنویسندگان وتحلیلگران  سایت های خبری کوردی روانگه  ،زریان ،وکوردپرس  بعلت اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد.

 

 

 

خدیو پیش ازاین در سایت روانگه فعالیت داشت که مدیرمسئول  آن نیز از بازداشتیهای امنیتی بوده است. بطورمعمول کلیه تحلیلیهای  خدیو در سایتهای احزاب منحله تروریستهای کورد هموار منتشر میشد.

صلاح الدین خدیو بارها برای تحولات انتخاتی شهرستان اورمیه  با نظریه پردازیهای تحریک آمیزش  مانند ۴۰ درصدی خواند ن جمعیت مهاجرکورد اورمیه  تز استعفا وتقلیل کاندیداهای کورد را داده وگفته بود بایدحضور ۴ نفرکوردرا دربین ۱۱ کرسی شورای شهر محقق سازیم!

خدیو ازاکرادقومیت گرای تندرو مهاباد که بارها به بهانه  فعالیت مدنی  توپ قومیتگرایی اکرادتندرو ساکن اورمیه را به زمین اورمیه ایها شوط کرده بود ودر نزدیکی انتخابات  شوراهای شهراورمیه  ازمهاباد برای تحولات سیاسی اکراد نقش بهاالدین ادب را اجرا میکرد! درآخرین نامه خودبه رئیس جمهور روحانی نیز تلویحا وی را تحدید به انتصاب پستهای مدیریتی به کوردها  نموده بود.

وی که  از حامیان گعده برخی از مدیران اصلاح طلب شیعه درمرکز  استان بود پس از ملاقات با استاندار آذربایجان غربی به تحریک برخی اصلاح طلبان  توپخانه انتقادات خودرا بسمت استاندار چرخانده بود و علت آنچه که وی توسعه نامتوازن قدرت وثروت در میان مناطق کورد نشین وافزایش تنش وتفرقه قومی  می خواند را ناشی ازضعف مدیریت استاندار خوانده بود

 

خدیو که درمیان سخنانش با اشاره به زندگی مسالمت آمیز اورمیه ایها با اکراد مهاجر ساکن را در گذشته بسیارمسالمت آمیز خوانده بود بدون اشاره باینکه مناعت طبع ورفتارهای یکسویه مسالمت آمیز تورکهای اورمیه علت  این تفاهمات بوده  وافزایش تنشهای قومی فعلیناشی از زیاده خواهی وافکارمسمومیست که با شعار من دراین خاک (اورمیه ) ریشه دارم توپ تفرقه قومی بزعم وی  را بسوی مدیریت استان شوط کرده بود.

 

بنظر قاطبه تحلیلگران مستقل مدنی ، یک روی سکه  افزایش تفرقه قومی اجرای سیاستهای تجزیه طلبانه احزاب تروریستی ونقشه بالکانیزه کردن اسرائیلی است که توسط عده ای پانکورد همواره به آن دامن زده میشود.

 

بعقیده این صاحب نظران روی دیگرسکه دقیقا بازمیگردد به برخورد منفعلانه برخی مدیران قدرت طلب عافیت طلب با پدیده منفور سهم خواهی اکراد تجزیه طلب وتندرو  که هیچگونه گامی برای  وحدت آنهم درایامی که  مسئله تجزیه سوریه،عراق وتورکیه توسط اکراد تروریست کلید خورده و هرگز هیچیک از فعالان مدعی مدنی کورد بطورمثال قتل عام مسلمانان کرکوک  را محکوم  ننموده اند تا بارقه ای از وحدتی که مدعی آنند محقق شود.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :