‌خبرنگاران هیچ متولی و پشتوانه قدرتمندی ندارند

پیربوداقی:خبرنگاران هیچ متولی و پشتوانه قدرتمندی ندارند و روابط عمومی‌ها که با مضمون دفاع از حقوق اصحاب رسانه ایجاد شده‌اند امروزه به دنبال دفاع از حقوق خود هستند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :