پیشنهادِ تصویب روز ملی وجهانی نجات  دریاچه اورمیه

دریاچه اورمیه بعنوان بزرگترین دریاچه شورجهان با تالابهای منحصر بفردوپارک ملی اش این حق را دارد که روزی برایش درسطح ملی وحتی جهانی ثبت کند.

گروه محیط زیست چیچست نیوز: دریاچه اورمیه بعنوان بزرگترین  دریاچه شورجهان  با تالابهای منحصر بفردوپارک ملی اش  این حق را دارد که روزی برایش درسطح ملی وحتی جهانی ثبت کند.

 

 

اما چرا مسئولین ونمایندگان مجلس درراس این جریان زیست محیطی تاکنون اقدامی شایسته برای تعیین روزی بمناسبت حفاظت از دریاچه اقدام نکرده ونمی کنند جای سئوال وابهام  بزرگی است که  بنظر میرسد وقت آن رسیده که سازمان محیط زیست دولت روحانی به آن پاسخ دهد.

 

سردرگمی یا محافظه کاری سَمَن ها در تعهدخوددربرابردریاچه اورمیه

جای تعجب است که قدمت  تعداد قابل توجهی از سَمَن ها که درراستای مسائل زیست محیطی  حداقل به بیش از ۱۲ سال میرسد اما هنوز هیچیک از این سَمَن ها وارد مقوله درخواست تعیین مناسبتی برای نجات دریاچه نشده اند.بنظر میرسد باتوجه باینکه اخیرا  تعدادی  سَمَن با گرایشات حقوقی واجتماعی واردعرصه فعالیتهای مدنی شده اند آستین همیت بالا زده  وبا فراخوان سایر انجمنهای غیرسیاسی  با اتحاد وهمفکری بمنظور بستن راه تفسیرهای سیاسی کردن موضوع بسیار مهم نجات دریاچه  روزی را بهمین مناسبت تعیین کنند وسپس از نمایندگان مجلس درخواست پیگیری وتثبیت شوند.

مسئولیت مدنی هویت طلبان آذربایجان 

ازهویت طلبان آذربایجان نیز انتظار میرود دراینباره با وحدت رویه بیانیه هایی را منتشرکنند تا انشالله مسئولین متوجه این امرمهم باشند!

کلکم راء وکلکم مسئول

مسئولین نیز وظیفه دارند برای  تحقق چنین خواسته کاملا مشروع سَمَن ها وفعالان مدنی  پاپیش گذاشته وبا تشکیل سمینارها از انجمنهای مجوزدار دعوت بعمل آورندوبانی وحدت رویه برای یک تصمیم انسانی واجتماعی شوند.چراکه جمع شدن انجمنها نیازمندمکان وامکانات مادی  است.

بنظر میرسد ستاداحیاء دریاچه میتواندبانی اصلی این امر مهم شوندتا به بهانه ها وحاشیه های  نجات دریاچه که همه ساله هزینه های مادی ومعنوی برای مردم تحمیل میشود پایان دهند.

سَمَنها مسئولین ونمایندگان را ازخواب بیدارکنند

انجمنها وسازمانهای مردم نهادفعال درگروه اجتماعی،فرهنگی و محیط زیست میتوانند چنین روزهایی را بعنوان روزملی واستانی نجات دریاچه اورمیه تعیین واز مسئولین علی الخصوص نمایندگان  درخواست کنند تا برای ثبت وتثبیت چنین روزی پیگیری واقدام کنند .

روز ۱۵ تا ۲۱ خرداد مصادف با اولین روزجهانی حفظ محیط زیست  وهفته محیط زیست

روز  ۲۷ مرداد روز جهانی بیابان زدایی

۲۰ خرداد روز بین المللی پارک ملی دریاچه اورمیه

روزجهانی تالابها

روز ملی هوای پاک  و…

انجمنهای مرتبط با مسائل حقوق و مدنی ومحیط زیست اورمیه  میتوانند درطول سال با بیش از … مورد با برگزاری نمایشگاه ها ،سمپوزیومهای بین الملیلی وداخلی و..  نجات دریاچه را برای مسئولین گوشزدکنند..

یادداشت سردبیر

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :