وزارت علوم دولت یازدهم زیرسئوال بزرگ!

گمشدن پرونده خرمگس درغبارتبلیغاتی تتلوی مگسی!...آیا رفتاردولت 11با اخراج استاددانشگاه اعتدالگرایانه است؟!

سرویس اجتماعی چیچست نیوز : بیش از یک سال از زمانی که قاسم اکسیری فرد، استاد سابق دانشگاه خواجه نصیر مدعی شد که به دلیل تن صدایش از تدریس در دانشگاه محروم شده، می گذردوهنوز پرونده وی درهزارتوی بروکراسی دولت تدبیرومدعی اعتدال  تحت بررسی ویا بایگانی است!

 

آیا رفتاردولت  ۱۱با اخراج استاددانشگاه  اعتدالگرایانه است؟!

 

وزارت علوم دولت یازدهم زیرسئوال بزرگ!

 

گمشدن  پرونده خرمگس درغبارتبلیغاتی تتلوی  مگسی!

 

نامه ۱۷۰ محقق ایرانی به رئیس‌جمهور درباره  روندگزینش دانشگاه ها به کجا رسید؟ !

 

آیا رئیس دانشگاه خواجه نصیر راست میگوید یا دکتر قاسم اکسیری فرد ،نخبه دانشگاه؟

 

آیا دولت روحانی دنبال شایسته سالاریست یا اقتدارگرائی ؟

 

هنوز پروژه ستاره دارشدن دانشجویان دردانشگاه ها ادامه دارد!

 

آیا فرهادی وزیرعلوم دولت یازدهم  همات فرهادی دولت اصلاحات است؟

 

چراوزیرعلوم  به قول خوددرباره تعیین  تکلیف  پرونده دکتر قاسم اکسیری فرد پس از ۵ ماه ترتیب اثرنداده است؟

 

چرا مطهری به محمد فرهادی  وزیرعلوم  کابینه یازدهم روحانی  رای اعتمادنداد ؟

 

آنچه که مسلم است دولت ۱۱ روحانی نتوانسته است اعتدال را دردانشگاه ها برقرارکندبنابراین روحانی باید با تغییردردوزارتخانه علوم وبهداشت صداقتش را با حامیانش شفاف کند.

 

بیش از یک سال از زمانی که قاسم اکسیری فرد، استاد سابق دانشگاه خواجه نصیر مدعی شد که به دلیل تن صدایش از تدریس در دانشگاه محروم شده، می گذرد.

 

به چالش کشیدن وزارت علوم توسط استاد دانشگاهی که بخاطر صدای نازک اخراج شده است!   [ اینجا ]  

مطالب مرتبط:  

شایعۀ معامله ابقاء  ۳ وزیردرمقابل فریدون :   [  اینجا  ]

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :