سخنان جنجالی بقائی پس ازآزادی…! بریدببینیدزندانها چه خبره؟!

بقائی چندروز درزندان بسربرده می گوید: بروید زندانها را ببینید! انگار کهریزک در عهد دقیانوس بوده و مرتضوی هم رفیق بطلمیوس!/

  • کد خبر : 22427
  • تاریخ : جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
  • ساعت : ۹:۵۰

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :