درخواست نامگذاری روز ملی نجات دریاچه

فراخوان انجمن قانونی آذربایجان مدنیت اوجاغی ازکلیه مسئولین وفعالان فرهنگی ومدنی و NGOها واصحاب رسانه خواستار نامگذاری روز ملی دریاچه اورمیه شد

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :