گزارش مصوربازدید مدیران وفعالان سیاسی،اجتماعی ازغرفه چیچست نیوز

اولین روز نمایشگاه مطبوعات آذربایجان غربی برگزارشد/ ناشی گری مسئولین فنی مخابرات درنصب اینترنت رایگان موجب محرومیت استفاده غرفه های محوطه نمایشگاه شدند!

سرویس رسانه ومطبوعات چیچست نیوز: دراولین  روز برگزاری نمایشگاه مطبوعات  برخی از مدیران آذربایجان غربی وفعالان سیاسی واجتماعی  ازغرفه های مطبوعات وسایتهای خبری بازدید نمودند.

 

 

 

بگزارش چیچست نیوز : اولین روز نمایشگاه مطبوعات آذربایجان غربی برگزارشد/ ناشی گری مسئولین فنی مخابرات درنصب اینترنت رایگان موجب محرومیت استفاده غرفه های محوطه نمایشگاه شدند!

 

 

 

بازدیدمهندس اکبر حسن بگلو مدیرعامل شرکت برق استان آذربایجان غربی از غرفه چیچست نیوز

 

تقدیر مهندس حسن بگلو  مدیرعامل شرکت تولیدبرق آذربایجان غربی از طنزنامه چیچست نیوز/

 

 

 

بازدیدمهندس اکبر حسن بگلو مدیرعامل شرکت برق از غرفه چیچست نیوز

 

بازدید مهندس احد یوسفی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اورمیه درمعیت مدیران سازمان از غرفه چیچست نیوز

 

بازدید مهندس نوری از مدیران حوزه فرهنگی وورزشی شهرداری اورمیه  ازغرفه چیچست نیوز

 

بازدید دکترافشانی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از غرفه چیچست نیوز

 

 

 

بازدید عربعلی عرب خدائی ازدبیران سابق حزب اعتدال وتوسعه از غرفه های نمایشگاه مطبوعات وغرفه چیچست نیوز

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :