حواشی  بازدید از غرفه چیچست نیوز به روایت تصویر

حضورفعالان مدنی هویت طلب درغرفه چیچست نیوز ... 19 نامزد برای سمت شهرداراورمیه

سرویس مطبوعات ورسانه  : حواشی غرفه چیچست نیوز درروزدوم (۱۷مرداد) مصادف با روز خبرنگار 

 

 

 

 

حضورفعالان سیاسی،مدنی  وهویت طلبان آذربایجان درغرفه چیچست نیوز-ازراست بهرام جوادی مدیرمسئول یول پرس-سلیمانی پور مدیرمسئول چیچست نیوز- حسن رضائی وبهروز حسنی -نادرعلیزاده دبیرحزب دانش آموختگان-علی علیزاده

 

 

حضورفعالان مدنی  وهویت طلبان آذربایجان درغرفه چیچست نیوز-ازراست :سلیمانی پور مدیرعامل انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی-حسن رضائی عضوهیئت مدیره-حاجیلو و خلخخالی فعالان مدنی هویت طلب-بهروزحسنی رئیس هیئت مدیره انجمن وعلی علیزاده نائب رئیس انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

 

 

حضورپیربوداقی رئیس جدید خانه مطبوعات و اسفندیارسپهری نیابازرس سابق خانه مطبوعات درغرفه چیچست نیوز

 

بازدید سردبیرآرازآذربایجان سرکارخانم خاوه درمعیت از غرفه چیچست نیوز

 

 

حضورسرداران وفرماندهان سپاه اینباربدون حاشیه /فعلا درهیچیک از غرفه ها به غیراز بسیج رسانه نشست خبری ندارشته اند…

 

نشست جمعی ازاصحاب رسانه وهیئت مدیره خانه مطبوعات با شهردار اورمیه

 

حضرت پور شهردار اورمیه گفت: اگر توسعه ای اتفاق افتاده در سایه خبرنگاران بوده و تمام انتقادها و حتی تخریب ها را به دیده دلسوزی آنها ارزیابی کرده ایم و اگر در جامعه ای نقد مورد پذیرش نباشد پیشرفت را شاهد نخواهیم بود.

 

دکتر پیری مثل بادشکاری به غرفه چیچست نیوز سرزد ودرپاسخ به سئوال خبرنگارچیچست نیوز مبنی براوضاع شورای منتخب دوره پنجم گفت ۱۹ کاندیدا برای سمت شهردارداریم و ابقاء شهردار تحت بررسی است …!…و….ضرف سه سوت رفت…!

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :