قول قاضی پوربرای تعیین روزملی نجات دریاچه اورمیه

قاضی پور: تعیین روز معینی ملی برای نجات دریاچه اورمیه کارپسندیده وخوبی است مجدانه ومصرانه پیگیرخواهم شد

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :