انتخاب دکتر رویا چگینی بعنوان نماینده سازمانهای مردم نهاداورمیه

پنجمین دوره انتخابات سَمَن ها دراورمیه بمنظورتعیین نماینده تام الاختیار انجمنها وسمنهای شهرستان اورمیه درسالن فرمانداری با حضور 43 سازمان مردم نهاد برگزارشد.

سرویس اجتماعی چیچست نیوز: پنجمین دوره انتخابات سَمَن ها امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد۱۳۹۶ دراورمیه  بمنظورتعیین نماینده تام الاختیار انجمنها وسمنهای شهرستان اورمیه درسالن فرمانداری با حضور ۴۳ سازمان مردم نهاد برگزارشد.

 

 

جزئیات انتخابات سازمانهای مردم نهاد دراورمیه ۹۶

 

ازراست : اصغرزاده-چگینی -محمدزاده

 

 

📌ازبین ۶ کاندیدا که قبلا ثبت نام نموده بودندبا انصراف بانو اعظم باقری ، ۵کاندیدا به اسامی خانم رویا چگینی، خانم نسرین محمدی ،آقای رسول اصغرزاده،آقای آتشین پنجه وآقای مرادی ، رای گیری بین حاضرین انجام شد.

 

📌درمرحله اول انتخابات خانم دکتررویا چگینی با  ۲۰ رای و رسول اصغرزاده با۱۰ رای و نسرین محمدزاده  -۱-  رای   وبایرامعلی آتشین پنجه با – ۵-  رای  واژدرمرادی با  -۷-  رای  ماخوذه  بعلت عدم کسب نصف به علاوه یک حدنصاب آرا  رای گیری به مرحله دوم بین سرکارخانم چگینی و رسول اصغرزاده کشیده شد.

 

📌درمرحله دوم  سرکارخانم دکتر رویا چگینی  با  ۲۶ رای بعنوان نماینده اصلی وآقای اصغرزاده ۱۶رای بعنوان علی البدل انتخاب شدند.(درمرحله دوم با عدم شرکت یک نفرازحاضرین دررای گیری  تعدادرای از۴۳ نفربه ۴۲ نفررسید.

 

📌گفتنی است خانم چگینی  بعنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد عضو هیئت نظارت سمنهای اورمیه حضورخواهندداشت و صرفا درجهت دفاع از منافع ومطالبات انجمنها وسمن ها  انجام وظیفه خواهندنمود.

 

📌اعضا وهواداران انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی  ضمن آرزوی سرافرازی  وتوفیقات روز افزون برای این بانوی نیکوکار  انتظاردارند درراستای تحقق درخواست تعیین روز ملی نجات دریاچه که از حقوق مسلم شهروندی آذربایجان وهموطنان است بعنوان یکی از نخستین مطالبات اعلام شده درسال جاری را با جدید وپشتکاری که دارندپیگیری وتثبیت محقق نمایند.

 

📌اسامی پنج  نفرناظرین  وهیئت رئیسه انتخابات  :۱- علی بهروش عضوشورای شهردوره چهارم ناظرثابت – علیرضاملا محمدزاده معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری  ناظرثابت و۳نفرناظرمنتخب حاضرین: فرزانه راجی فر-شهره شیرزاد-فرهادمظاهری /

 

 

 

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :