منتقدالدوله لقب طنزفرماندارحسنخانی به چیچست نیوز

سرویس اجتماعی : فرماندارحسنخانی دربازدید از غرفه چیچست نیوز :

 

 

🌿عباس حسنخانی  مردبی حاشیه دولت تدبیر  با نوشتن یک جمله طنز چیچست نیوز را به لقب : منتقدالدوله  مفتخرکردوآن را با دستخط خویش درصندوق انتقادات انداخت. 😉😊

🌿وی  ازغرفه چیچست نیوز   در۱۶مردادروز افتتاح و ۱۸ مرداد بازدید واز  چیچست نیوز بعنوان رسانه ای  منتقد ومستقل یادکرد .

دستخط مبارک فرمانداراورمیه ولقب طنز شیخ منتقدالدوله به مدیرمسئول چیچست نیوز😊

 

 

🌿عباس حسنخانی فرمانداراورمیه نیز درگفتگو با چیچست نیوز ، درپاسخ به نتیجه اقدامات  فرمانداری اورمیه ،  ضمن تاکید بر پسندیده بودن تعیین چنین روزی  ،افزود درخواست انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی به مرکز منعکس شده است چراکه موضوع  می بایست ازمبادی زیربط مانندوزارت کشورو سازمان حفاظت محیط زیست بررسی  شودوما پیگیرهستیم.  

 

🌿وی درپاسخ به این سئوال که ازقرارمعلوم انجمن خواهان تایید چنین روزی درسطح شهرستان اورمیه واستانی بعنوان پله اول این کارپسندیده که ازحقوق شهروندیست آیا امکان پذیراست گفت:

 

قطع یقین ما دراینباره نیز بررسی می کنیم.

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :