انتخاب مدیرمسئول چیچست نیوز بعنوان پیشکسوت برتر سایتهای خبری

مدیران ومسئولین برگزارکننده نمایشگاه مطبوعات ازمدیرمسئول چیچست نیوز بعنوان پیشکسوت سایتهای خبری تجلیل بعمل آوردند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :