هجمه فتاح حسینی درنمایشگاه مطبوعات علیه چیچست نیوز!

انتصاب فردی که درهمایش وزیر فرهنگ وارشاد گستاخانه برای قومیت خودسهم خواهی نموداشتباه بزرگی بودکه شیخ الشیوخ درتاریخ آذربایجان به ثبت رساند.

سرویس سیاسی اجتماعی  : فتاح حسینی رئیس حزب اعتدال  ومشاوراقوام استانداردرجواب سلام مدیرمسئول چیچست نیوز  ،وی وسایت چیچست نیوز را هتاک خواند!

 

 

 

توهین  فتاح حسینی  رئیس  درنمایشگاه مطبوعات  علیه چیچست نیوز!

 

 

رئیس حزب اعتدال وتوسعه  ومشاوراقوام استاندار،چیچست نیوزرا درنزدمدیرمطبوعات ارشاد  هتاک خواند!

 

فتاح حسینی که به اصطلاح  مشاوره اقوام ومذاهب استاندار را یدک میکشد درحالی که همزمان  با  مدیرکل ارشاداسلامی واردنمایشگاه شده بود ازهمراهی  حجت الاسلام کریمی امتناع ورزید و بطور افتراقی اقدام به بازدید از غرفه ها نمود.

 

انتصاب فردی که درهمایش وزیر فرهنگ وارشاد درسال ۹۴  علنا وگستاخانه برای قومیت خودسهم خواهی نمودومدیرکل ارشادرا موردهجمه قرارداد ازاول اشتباه بزرگی بودکه شیخ الشیوخ درتاریخ آذربایجان به ثبت رساند.   

سرزدن چنین حرکتهای ناپسندی نشان ازاین دارد که  قبل از هرگونه ایجادتفرقه درمیان اقوام ،استاندارآذربایجان غربی می بایست در انتصاب تحمیلی اش  ازسوی حزب ورشکسته وازدرون متلاشی شدۀ اعتدال وتوسعه مرکزی! تجدیدنظرنماید .

مشاوراقوام استاندار،چیچست نیوزرا درنزدمدیرمطبوعات ارشاد هتاک خواند!

 

گفتنی است  روزی که وی ازنمایشگاه مطبوعات دیدن نمود برخی از رسانه داران هم کیش وی  به تجلیل از چیچست نیوز اعتراض نموده بودند. 

 

به مسئولین زیربط هشدارداده میشود مراقب  میدان دادن به برخی رسانه های معلوم الحال  که معلوم نیست  پشتوانه مالیشان ازکجاست ودر ایام شهادت مرزبانان مظلوم استان قلم وبیانشان  لال میشودباشند درغیراینصورت چیچست نیوز بیش از پیش مشت منافق صفتان مهاجر مدعی همزیستی مسالمت آمیز را برای امت شهیدپرور آذربایجان غیور بازخواهدکرد.

 

تذکری برای مسئولین سیاسی وامنیتی : مدارا حدی دارد تهدیدوتحدیدروزنامه نگارجانبازوبرادرشهید دورازانتظارنبودچرا که اکنون تروریستها هم قلم دارندهم اسلحه وهم پول بادآورده!  

 

بزودی چیچست نیوز ازتحرکات موزیانه وپنهان مدعیان همزیستی مسالمت آمیز وجلسات پشت پرده آنها رونمائی خواهدکرد. 

 

 یادداشت سردبیر

 

کودتای مخملی درحزب اعتدال وتوسعه ! 

 

چیچست نیوز: منابع موثق ازدرون حزب اعتدال درآذربایجان غربی خبراز متلاشی شدن حزب اعتدال وتوسعه درمرکز داده اند. گفته میشود ازسوی هواداران رئیس تشکیلات این حزب که با کوردیسازی حزب اعتدال سعی بر افزایش قدرت درون حزبی وکودتای مخملی  علیه نوبخت داشت بابرملا شدن دودستگی دردرون حزب ، اختلافات بالاگرفته و بزودی تحولاتی درمدیریت حزب درآذربایجان غربی صورت خواهدگرفت.

گفته میشود اخبار کودتای مخملی رئیس تشکیلات حزب اعتدال وتوسعه از درون حزب شاخه آذربایجان به گوش نوبخت دبیرکل حزب رسیده است.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :