بازدید استاندار آذربایجان غربی از غرفه چیچست نیوز

استاندار سعادت درروز اختتامییه نمایشگاه مطبوعات رازی را درگوش مدیرچیچست نیوز زمزمه کرد که بارقه تدبیر وبوی امید میداد....

سرویس رسانه ومطبوعات :  استاندار سعادت درروز اختتامییه نمایشگاه مطبوعات  رازی را درگوش مدیرچیچست نیوز زمزمه کرد که   بارقه تدبیر  وبوی امید میداد….

 

 

 

گفتنی است مدیرمسئول چیچست نیوز ،نامه ای سری به شیخ الشیوخ استانداران  تسلیم نموده که چندماهی است  ازتاریخ آن گذشته ودرشُرفِ انقضاست! 

 

📌 آقای استاندار بی صبرانه منتظریم…   

 

🌿 ضمنا بزودی گزارش جزئیات اختتامه  با متن سخنرانی  استاندار- رئیس خانه مطبوعات  وسایرمسئولین همراه با تحلیلی از چیچست نیوز تقدیم مخاطبان فهیم  خواهدشد.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :